Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-27

alimentacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Pełnoletni syn nadal nie pracuje. Określoną pomoc zapewniają zaś pozostali członkowie rodziny, w tym w zakresie spłaty rat...
miesięcy;, - zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wskazującego jakie świadczenia i w jakiej wysokości uzyskują dzieci wnioskodawcy;, - zaświadczenia...

II GZ 159/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

gospodarstwa domowego z dziećmi, które otrzymywały świadczenia alimentacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Skarżący wskazał, że pełnoletni syn nadal nie pracuje...
stycznia 2013 r.;, - dowodów płatności rat ww. kredytu z okresu ostatnich trzech miesięcy;, - zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wskazującego...

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-04

świadczenia alimentacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pełnoletni syn nadal nie pracuje. Określoną pomoc zapewniają zaś pozostali członkowie rodziny...
Ośrodka Pomocy Społecznej wskazującego jakie świadczenia i w jakiej wysokości uzyskują dzieci wnioskodawcy;, zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-26

, które otrzymują świadczenia alimentacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.. Pełnoletni syn nadal nie pracuje. Określoną pomoc zapewniają zaś pozostali członkowie rodziny...
ostatnich trzech miesięcy;, - zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wskazującego jakie świadczenia i w jakiej wysokości uzyskują dzieci wnioskodawcy...

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-14

świadczenia alimentacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Pełnoletni syn nadal nie pracuje. Określoną pomoc zapewniają zaś pozostali członkowie rodziny...
trzech miesięcy;, - zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wskazującego jakie świadczenia i w jakiej wysokości uzyskują dzieci wnioskodawcy...

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-06

dopłaty); oświadczenia, czy korzysta obecnie z jakichkolwiek form pomocy społecznej; w przypadku odpowiedzi twierdzącej - przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających...
Rolnictwa oraz nie korzysta z pomocy społecznej., Analiza przedłożonego materiału dowodowego wykazała, że jest on niepełny i nie usunął wszelkich niejasności odnoszących...

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-20

p.p.s.a. wnioskodawca zobowiązany został do przedłożenia w terminie 7 dni następujących dokumentów: oświadczenia, czy korzysta obecnie z jakichkolwiek form pomocy społecznej...
gospodarstwa rolnego ani pojazdów mechanicznych; nie korzysta z pomocy społecznej; nie ma potrzeb finansowych, nic nie wydaje na swoje utrzymanie, nie posiada prawa do świadczeń...

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-26

, czy korzysta obecnie z jakichkolwiek form pomocy społecznej; w przypadku odpowiedzi twierdzącej - przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających charakter pomocy oraz jej wysokość...
; nie posiada żadnych źródeł dochodu; nie posiada gospodarstwa rolnego ani pojazdów mechanicznych; nie korzysta z pomocy społecznej; nie ma potrzeb finansowych...

II GZ 200/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

jego rzeczywistych możliwości finansowych odnośnie braku jakichkolwiek źródeł dochodu, statusu bezrobotnego, o nieskorzystaniu z pomocy społecznej przy jednoczesnym oświadczeniu...
dotyczących źródeł dochodu, jego statusu bezrobotnego, nieskorzystania z pomocy społecznej oraz oświadczenia o nieponoszeniu jakichkolwiek wydatków na swoje utrzymanie...

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-08

dokumentów, mających zobrazować jego rzeczywisty i aktualny stan majątkowy., W odpowiedzi na to wezwanie do akt wpłynęło pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia 24...
. do skarżącego, w którym poinformowano go o wyznaczeniu jego pełnomocnika z urzędu., Ponadto z pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia 24 stycznia 2017 r. wynika, że toczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   18