Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2645/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej: uops), oraz polegające na zaniechaniu wyjaśnienia zasadności przesłanek powyższej negatywnej oceny i nie podniesieniu...
administracyjnego, Komisja Odwoławcza wskazała, że postępowanie dotyczące przyznania świadczenia niepieniężnego w postaci pobytu w domu pomocy społecznej odbywa się w kilku etapach...

VI SA/Wa 1402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii decyzji o przyznaniu zasiłków...
z pomocy społecznej udzielanej przez gminę. Skarżący wyjaśnił, że żywność zapewnia mu M. P., Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VI SA/Wa 1400/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez nadesłanie:, a) wskazania źródeł utrzymania, w szczególności oświadczenia czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej...
zarejestrować się jako osoba bezrobotna ale nie było to możliwe z uwagi na brak zameldowania. Podobnie z uwagi na bezdomność nie może skorzystać z pomocy społecznej udzielanej...

VI SA/Wa 3194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii decyzji...
mu wyłącznie oferty pracy, której nie będzie mógł wykonywać., Skarżący nie wskazał ponadto, czy korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Należy w tym miejscu...

VI SA/Wa 2900/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

w terminie 14 dni poprzez nadesłanie:, a) pisma wskazującego źródła utrzymania, w szczególności oświadczenia czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej...
, której nie będzie mógł wykonywać., Skarżący nie wskazał ponadto, czy korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust...

VI SA/Wa 326/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii decyzji o przyznaniu zasiłków...
oferty pracy, której nie będzie mógł wykonywać., Skarżący nie wskazał ponadto, czy korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie...

VI SA/Wa 269/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

oświadczenia czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii...
społecznej. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm...

VI SA/Wa 2899/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

społecznej bądź pomocy materialnej innych osób (jeżeli tak, to zobowiązano skarżącego do przedstawienia kopii decyzji o przyznaniu zasiłków lub podania przez kogo...
, że przedstawione zostaną mu wyłącznie oferty pracy, której nie będzie mógł wykonywać., Skarżący nie wskazał ponadto, czy korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej...

VI SA/Wa 200/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-05

bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jedynym źródłem jej utrzymania są zasiłki celowe przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, np. z przeznaczeniem na zakup żywności...
pomocy społecznej i wyniosły w lutym 2014 roku 800 złotych a w marcu 400 złotych., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

VI SA/Wa 1117/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

(załączono kopie zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w [...] potwierdzającego powyższe) oraz korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, pobierając świadczenie pieniężne...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r.)., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   82