Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wr 5/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

. - dalej powoływana jako Ordynacja podatkowa) i art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ((tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz...
. 176 ze zm. - dalej powoływana jako ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych)., Jak wynika z akt administracyjnych strona złożyła pierwsze zawiadomienie o zmianie...

III SAB/Wa 82/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych 1) zobowiązuje Naczelnika...
bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4590 zł za rok 2013, 3) stwierdza, że bezczynność Naczelnika...

I SAB/Bk 14/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-30

ze skargi N. K. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 1. stwierdza, że Naczelnik...
Urzędu Skarbowego w B. dopuścił się bezczynności w postępowaniu w przedmiocie zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, 2. stwierdza, że bezczynność miała...

I SAB/Wr 12/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

[...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. zaliczył na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. m.in. zwrot podatku wynikający ze złożonej...
2011 r. strona wykazała do zwrotu kwotę [...] zł. Podatnik zawnioskował o zaliczenie kwoty [...] zł na zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych za miesiące kwiecień...

I FSK 911/14 - Wyrok NSA z 2015-11-03

stycznia 2013r., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił 'D.' Spółce z o.o. z siedzibą w P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007r...
dochodowym od osób prawnych za 2007r. m.in. zwrot podatku wynikający ze złożonej w dniu 23 maja 2011r. deklaracji VAT - 7 za kwiecień 2011r. w kwocie 7.411 zł...

I SAB/Wr 13/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

Urzędu Kontroli Skarbowej we W. określił A zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w wysokości [...] zł, zaległość [...] zł oraz odsetki za zwłokę...
[...] rygor natychmiastowej wykonalności., Postanowieniem z dnia [...], nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. zaliczył na poczet zaległości w podatku dochodowym...

II FSK 2567/18 - Wyrok NSA z 2018-11-07

Skarbowego w G. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) zobowiązuje Naczelnika [...] Naczelnika...
Urzędu Skarbowego w G. do zwrotu na rzecz E. [...] S.A. z siedzibą w G. pozostałej części nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2010 w terminie do dnia 7...

III SAB/Wa 85/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. 1) zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. do zwrotu...
wykazanej w zeznaniu podatkowym nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. w terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi akt administracyjnych sprawy wraz...

III SAB/Wa 64/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

Skarbowego W. w przedmiocie postępowania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. oddala skargę Jak wynika z akt sprawy w dniu 30 czerwca 2014 r...
. H.B. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona') złożyła do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r...

I FSK 912/14 - Wyrok NSA z 2015-11-03

zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. nadał wskazanej decyzji z dnia 31 stycznia...
2013 r. rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowieniem z dnia 20 marca 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. zaliczył na poczet zaległości w podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   65