Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 2031/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

: opłaty za energię elektryczną i gaz - 36,50 zł, 318,99 zł na czynsz oraz spłatę zaległego czynszu również 318,99 zł, a także opłaca 47 zł podatku dochodowego od wynajmu...

II SA/Wa 1887/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

: z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około...

II SA/Wa 1889/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około 400 zł, z tytułu...