Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-03

VAT-7K za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015r., zaświadczenie o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. i 2014r. z dnia 6 maja...
. i I kwartał 2015r., zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014r. skarżącego z dnia...

III SA/Wr 92/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-19

w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 156, 80 zł., W piśmie z dnia 7 czerwca 2006 r. skarżąca oświadczyła, iż na utrzymanie swojego ojca przeznacza ok. 800 zł...
przez skarżącą uprawnienia do otrzymania nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przewyższającej wpis sądowy (tj. 156, 80 zł) oraz nie wykazanie przez nią...

I OSK 1545/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych E.K., A.P. s.c. i podatek dochodowy rozliczam...
w ramach wskazanej działalności zgodnie z art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej rozwinięto argumentację zawartą...

II SA/Wr 315/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-01

dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z załącznikami, ewentualnie rocznego obliczenia podatku albo informacji o dochodach uzyskanych za rok 2016; wyciągów...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji albo obliczenia tego podatku nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy oraz w obowiązującym na terytorium...

III SA/Gd 308/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-09

z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność polegającą na wynajmie pokoi...

II SA/Wr 532/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych...
i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku...

II SAB/Wr 36/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-31

dochodowego od osób fizycznych za lata 2015 i 2016 wraz z załącznikami ewentualnie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych za rok 2015...
[...] referendarz sądowy wezwał skarżących do przedłożenia do akt sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania: kserokopii zeznań podatkowych dotyczących podatku...

II SAB/Wr 37/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-31

sądowy wezwał skarżących do przedłożenia do akt sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania: kserokopii zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego...
od osób fizycznych za lata 2015 i 2016 wraz z załącznikami ewentualnie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych za rok 2015 i 2016...

II SA/Wr 672/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

wezwał skarżących do przedłożenia do akt sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania: kserokopii zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego...
od osób fizycznych za lata 2015 i 2016 wraz z załącznikami ewentualnie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych za rok 2015 i 2016...

II SA/Wr 399/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-18

wezwania: kserokopii zeznań podatkowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2014 i 2015 wraz z załącznikami ewentualnie rocznego obliczenia podatku...
domowego (opłaty: czynsz, media, żywność, środki higieny, ubrania, lekarstwa, spłata kredytów i pożyczek - bankowych i prywatnych, podatki, alimenty, zajęcia komornicze...
1   Następne >   +2   +5   8