Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Łd 12/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-06

prowadzenie postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. oddala skargę. A. G. wniósł...
do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Łodzi skargę na przewlekłe prowadzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. postępowania podatkowego w podatku dochodowym...

I SAB/Wr 8/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-11

Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala...
w podatku dochodowym od osób fizycznych., Jak wynika z akt sprawy, Podatnik w dniu 15.09.2010r. zwrócił się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za 2009r., dołączając...

I SAB/Lu 4/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-06-09

postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. postanawia odrzucić skargę. Skarżąca - C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. złożyła...
skargę na przewlekłe prowadzenie przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r...

III SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

w W. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2006 i 2007 wraz z korektami zeznań CIT-8 za te lata, w których wyzerował pierwotnie...
inwestował w papiery wartościowe i inne walory oferowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od osiągniętego dochodu zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych...

I SAB/Łd 9/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok, zarzucając naruszenie...
od stycznia do grudnia 2008 r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.., Zostało ono wszczęte 4 października 2010 r., po czym kolejno: [...] r. Dyrektor UKS wydał...

I SAB/Łd 7/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok, zarzucając naruszenie...
od stycznia do grudnia 2008 r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.., Zostało ono wszczęte 4 października 2010 r., po czym kolejno: [...] r. Dyrektor UKS wydał...

I SAB/Bd 25/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-11

ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) dalej: u.p.d.o.f., art. 208 § 1 ustawy z dnia, 29...

I SAB/Wr 10/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-03-09

Skarbowego we W. w przedmiocie postępowania w sprawie weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: I. odmówić przywrócenia terminu II...
jako skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skargowego we W. w przedmiocie weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku dochodowego...

III SAB/Wa 16/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawych za 2010r. postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawych za 2010r., Po wyznaczeniu rozprawy na 11 lipca 2014r. Skarżąca złożyła wniosek o cofnięcie skargi i zwrot...

III SAB/Wa 15/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawych za 2009r. postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawych za 2009r., Po wyznaczeniu rozprawy na 11 lipca 2014r. Skarżąca złożyła wniosek o cofnięcie skargi i zwrot wpisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   28