Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 642/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

na podatek dochodowy - potrącane jest 350 zł miesięcznie na należności egzekwowane przez komornika., Zestawienie powyższych kwot prowadzi do wniosku, że M. M., który nie posiada...

IV SA/Wa 980/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

świadczenie emerytalne w miesięcznej wysokości 2.245,13 zł brutto. Poza zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne z emerytury potrącane są sumy...

I OSK 2778/12 - Wyrok NSA z 2014-06-27

. Ordynacja podatkowa (dalej 'Ordynacja podatkowa'), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej 'updop'), art. 5b ust. 2...
, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej 'updof'), poprzez nieuwzględnienie powyższych...

IV SA/Wa 103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

'Ordynacja podatkowa'), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej 'updop'), art. 5b ust. 2, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1...
pkt 3) ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej 'updof'), poprzez nieuwzględnienie powyższych przepisów jako przesądzających...

IV SA/Wa 1793/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

.), zaś z zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. wynika, że do Urzędu nie wpłynęło zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

IV SA/Wa 1110/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-12

występuje do osób prawnych i fizycznych, jak również zabiega o przekazywanie 1% od podatku dochodowego. Wysokość składki członkowskiej ustalono na poziomie 1 zł...

I SA/Wa 1119/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

na inne płatności, jednakże należy zauważyć, że kwota ta nie stanowi dochodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego...

IV SA/Wa 1378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za ostatni rok podatkowy., W odpowiedzi w piśmie z dnia 14 stycznia 2011 r. wskazano...

I OZ 144/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...

I OZ 145/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

i rachunkowej, wynika ze stosownych przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Podkreślenia wymaga, iż na konieczność wywiązania się ze wskazanych obowiązków nie ma żadnego wpływu to, czy spółka...
1   Następne >   3