Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

, które umożliwiłyby prawidłową ocenę zdolności płatniczych strony., W związku z powyższym wezwano do nadesłania: kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016...
i 2017, kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego żony za rok 2016 i 2017, dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie kredytu i warunków jego spłaty, dokumentów...

II SA/Wa 1877/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wbrew obowiązkowi ustawowemu uporczywie nie wpłacał podatku dochodowego za 2007 r., za miesiąc od stycznia do sierpnia...
2007 r. oraz w terminie od dnia [...] kwietnia 2008 r. nie wpłacił należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 w kwocie 60 224 zł, czym naruszył art. 44 ust...

II SA/Wa 51/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest działaniem umyślnym., Skoro zatem przepis art. 18...
., do dnia 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w K., podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące...

II SA/Wa 50/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest działaniem umyślnym., Skoro zatem przepis art. 18...
., do dnia 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w K., podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące...

II SA/Wa 1775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

przepisów prawa podatkowego, tj. art. 9 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od wszystkich dochodów uzyskanych w 2002 r., przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 rok...

VI SA/Wa 1712/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wydanego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. wynika...
. Z zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (k. [...] akt sądowych) wynika, że w roku podatkowym...

II SA/Wa 353/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnionych pracowników, w okresie od sierpnia 2004 r. do 2005 r. nie wpłacał w terminie na konto [...] Urzędu Skarbowego...
. Należy przy tym wskazać, że S. P. popełnił także dwukrotnie przestępstwa karno skarbowe, bowiem nie wpłacał terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu...

II SA/Wa 334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

skarżącemu od Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 r., należnego zwrotu podatku VAT oraz innych wzajemnych rozliczeń...

II SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

podatku dochodowego za rok 2014 oraz należnego do zwrotu podatku VAT i innych wzajemnych rozliczeń. Łączna kwota zaległości wyniosła [...] zł wraz z odsetkami w kwocie...

VI SA/Wa 2119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

od pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych., Organ I instancji uznał, iż powyższe wyroki karne w pełni pozwalają na zakwalifikowanie strony do kategorii...
okoliczności sprawy., Skarżący nie przeczy, że z opóźnieniem odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od towarów i usług do Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   3