Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Spółka powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Rada Gminy zakwestionowała...
sposób określenia kosztów Spółki, uznając, że kosztów działalności Spółki - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią odpisy amortyzacyjne...

I GSK 735/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

. Zdaniem Wojewody różnicując odbiorców wody ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ż., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie...

II SA/Gl 819/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-22

ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Z., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie określonej...

II SA/Gl 982/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-19

ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa...
., że przyznanie dopłat jednej, wybranej grupie taryfowej odbiorców wody, zaliczonych do pierwszej grupy taryfowej, jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy...

IV SA/Wr 287/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

;, 6) dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy...
dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;, 5) oświadczenie o rozliczaniu przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie...

I SA/Kr 1080/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-15

finansowym do budżetu domowego rolników, a zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane z tytułu...
wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że osób wynajmujących...

I SA/Kr 391/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym...
, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 są wolne od podatku dochodowego...

II SA/Wr 83/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

(pismo zawiera oczywistą omyłkę i wspomina w tym miejscu o groszu). Natomiast zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.: Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.) oraz Klasyfikacją Środków Trwałych, ustaloną rozporządzeniem Rady...

II SA/Rz 929/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-10

. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są 'diety oraz kwoty stanowiące...
nieopodatkowanego dochodu (zwolnionego miesięcznie do 3.000 zł z podatku dochodowego), rekompensującego całokształt wykonywanej pracy., Burmistrz podkreślił, że ustalona...

I SA/Kr 1121/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-31

w formie ulgi w podatku dochodowym, (c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu...
stycznia 2014 r. Nr XLV/611/2014, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, , - s k a r g ę o d d a l a - Uchwała...
1   Następne >   +2   5