Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

. Wskazał, że prowadzi ewidencję przychodów i płaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% przychodu i nie ewidencjonuje kosztów . Jego koszty stałe to około 2600 zł...
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodowym od niektórych przychodów osiągających przez osoby fizyczne - wyniósł 9144,63 zł...

II SA/Wa 1273/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

są także kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:, 1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub, 2...

II SA/Wa 830/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania...
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...

II SA/Wa 1388/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...
w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

II SA/Wa 2233/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

), lecz kwotę netto - pomniejszoną już o zaliczki na podatek dochodowy i składkę zdrowotną (831,15 zł). Jest przy tym oczywiste, że gdyby organ zamiast 'ubruttowionej' kwoty...
dochodowego odpowiadającego kwocie minimalnej emerytury. Jednakże na krytykę zasługuje niczym nieusprawiedliwiona i krzywdząca dla skarżącego manipulacja jaką posłużył się organ...

II SA/Wa 1080/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-18

życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1 a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres...
. 2 pkt 2 ustawy. Dochodami w rozumieniu ww. przepisu są obok przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zarówno świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego...

II SA/Wa 193/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu...
, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,, b...

II SA/Wa 2614/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium...
Polskiej., Skarżąca wskazała, że obie przesłanki wynikające z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełniła. Zaznaczyła, że w 1997 r. zawarła...

II SA/Wa 1852/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

II SA/Wa 1452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat...
lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium...
1   Następne >   +2   +5   9