Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 1028/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-19

, pojęcie działalności rolniczej definiuje art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oprócz definicji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego...
, nie zawierają odesłania do Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy też do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018.1509). Plan...

SA/Bk 22/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-15

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód. Zaś dochodem...
za zniszczenie ww. drzewa uznać za koszt uzyskania przychodu, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji powoduje to zwiększenie...

II SA/Go 621/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

trzy miesiące,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych...
., Zgodnie z pismem W. z 15 lutego 2007r. kwota obliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wskazuje, że skarżąca przyjęła przewidywany dochód do opodatkowania...

II SA/Go 624/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

trzy miesiące,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych...
., Zgodnie z pismem W. z [...] kwota obliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wskazuje, że skarżąca przyjęła przewidywany dochód do opodatkowania w 2007r...

II SA/Go 627/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji), w szczególności poprzez:, - złożenie odpisów miesięcznych deklaracji na podatek: dochodowy...
,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych należących...

II SA/Go 622/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji), w szczególności poprzez:, - złożenie odpisów miesięcznych deklaracji na podatek: dochodowy...
,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych należących...

II SA/Go 626/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

zaskarżonej decyzji), w szczególności poprzez:, - złożenie odpisów miesięcznych deklaracji na podatek: dochodowy, od towarów, i usług oraz akcyzowy (za okres ostatnich...
w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych należących do spółki,, - złożenie odpisu ostatnio sporządzonego bilansu...

II SA/Go 623/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji), w szczególności poprzez:, - złożenie odpisów miesięcznych deklaracji na podatek: dochodowy...
,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego wartość środków trwałych należących...

II SA/Go 620/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

deklaracji na podatek: dochodowy, od towarów, i usług oraz akcyzowy (za okres ostatnich sześciu miesięcy),, - złożenie wykazu i wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych...
spółki za ostatnie trzy miesiące,, - złożenie dwóch ostatnich rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych,, - złożenie dokumentu wskazującego...

II SA/Go 625/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

), w szczególności poprzez:, - złożenie odpisów miesięcznych deklaracji na podatek: dochodowy, od towarów, i usług oraz akcyzowy (za okres ostatnich sześciu miesięcy...
obliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wskazuje, że skarżąca przyjęła przewidywany dochód do opodatkowania w 2007r. w wysokości:, 23.923.642 zł., Według...
1   Następne >   +2   +5   +10   18