Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 1/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-12

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2018 roku nr 0113-KDIPT2-2.4011.378.2017.1.A.Cz. w przedmiocie wykładni art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym niemniej z ostrożności procesowej podatniczka złożyła deklarację, w której wykazała podatek od transakcji...

I SO/Łd 1/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-02-14

ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok. Przy czym...

I SO/Łd 2/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-02-14

ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok. Przy czym...

I SO/Łd 1/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-04

w podatku dochodowym od osób fizycznych., Ze złożonego na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika, że skarżąca przebywa...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: podatku...

I SO/Łd 1/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-24

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok p o s t a n a w i a: przyznać J. L. prawo pomocy...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok., Jednocześnie we wniosku tym wnioskodawca oświadczył, że wnosi o ustanowienie pełnomocnikiem z urzędu doradcy...

I SO/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-14

ostatecznej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia zaliczek na podatek dochodowy p o s t...
uchylenia decyzji w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia zaliczek na podatek dochodowy., We wniosku tym skarżący podał...

I SO/Łd 14/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-29

[...] roku Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok p o s t a n a w i a: przyznać T. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie...
. w związku z zamiarem zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok. Wskazała jednocześnie...

I SO/Łd 11/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-29

[...] roku Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok p o s t a n a w i a: przyznać J. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie...
A. G. w związku z zamiarem zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok. Wskazał jednocześnie...

I SO/Łd 9/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-29

[...] roku Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok p o s t a n a w i a: przyznać J. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie...
A. G. w związku z zamiarem zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok. Wskazał jednocześnie...

I SO/Łd 10/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-29

[...] roku Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok p o s t a n a w i a: przyznać J. W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie...
A. G. w związku z zamiarem zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok. Wskazał jednocześnie...
1   Następne >   +2   5