Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1825/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu...

I SA/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

nad przychodem, skutkującym jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nie jest zaś tożsama z brakiem środków finansowych...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

jest wynikiem bilansowym nadwyżki kosztów nad przychodem, skutkującym jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...

I SA/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

- brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków finansowych., Warunkiem przyznania prawa pomocy osobie prawnej jest wykazanie...

I OZ 683/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

), gdyż strata jest wynikiem bilansowym nadwyżki kosztów nad przychodem (skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...

I OZ 543/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

kosztów nad przychodem (skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków finansowych...

I SA/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

- brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków finansowych, jak również nie musi oznaczać utraty płynności finansowej...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi...
za 2014 r. oraz złożonego za ten okres zeznania podatkowego,, - ewidencji środków trwałych, a także deklaracji na podatek od towarów i usług składanych w ciągu ostatnich trzech...

II SAB/Rz 50/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-03

zł - gaz, 64 zł - telefon, 35 zł - prasa, 6 zł - wywóz śmieci, 20 zł - 'kościół', 50 zł - koszenie trawy, konserwacja bram i ogrodzenia, 25 zł - podatek od nieruchomości...
w rozumieniu art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Trzeba też wskazać, że prowadzone przez skarżącego gospodarstwo rolne jest z pewnością dochodowe, skoro roczne wydatki...

I OZ 713/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

ubezpieczenia KRUS w wysokości 2000 zł rocznie, podatku rolnego i spółki wodnej w wysokości 1150 zł, zakupu nawozów i środków ochrony roślin w wysokości 6000 zł, kosztów wynajmu...
możliwość przyznania prawa pomocy kieruje się nie tylko aktualną sytuacją dochodową wnioskodawcy lecz również jego stanem majątkowym. Tymczasem skarżący posiadają dom...
1   Następne >   2