Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 89/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

w/w ustawy Prawo o stowarzyszeniach),, deklaracji, zeznań, oświadczeń lub informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujących...
Stowarzyszenie z mocy art. 1 ust. 1 i art. 28 a ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz Rozporządzenia...

II SA/Kr 1700/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-10

o ochronie gruntów rolnych i leśnych i uzupełnionej definicją działów specjalnych produkcji rolnej zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, budowa budynku...
leśnych bez odniesienia się do punktu 4 tego przepisu odsyłającego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

IV SA/Wa 1884/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie przyszła uprawa pieczarek nie doprowadzi do wyłączenia gruntów...
do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych). Uprawy...

IV SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-10

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 19 uchwały...
, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 20 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu...

II SA/Gl 231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-29

składek wobec ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości., Na urzędowym formularzu druku PPF nadesłanym na wezwanie Sądu skarżąca wnioskodawczyni...
oraz świadczenia rentowego, a także zaległości w podatku od towaru i usług za okres od lipca 2012 do marca 2013 r., w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów...

II SA/Gl 232/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-29

wobec ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości., Na urzędowym formularzu druku PPF nadesłanym na wezwanie Sądu skarżąca wnioskodawczyni...
rentowego, a także zaległości w podatku od towaru i usług za okres od lipca 2012 do marca 2013 r., w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych...

II OSK 3226/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

do działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działów specjalnych produkcji rolnej zawiera art. 2 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
skarżącego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W ocenie Sądu I instancji, wielkość działalności prowadzonej przez skarżącego na należących...

II SA/Po 563/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-08

, a także na remont i ocieplenie budynku gospodarczego. Nadto spłacił dwa kredyty wraz z kosztami komorniczymi, spłacił zadłużenie w płatności podatku dochodowego, poniósł...
, że posiada komornicze zajęcie rachunku bankowego - z tytułu nieuiszczonego podatku dochodowego za rok 2001 w kwocie 450 zł, żona posiada zajęcie komornicze rachunku...

SA/Sz 244/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-29

bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
nie dokonało właściwej kwalifikacji planowanej produkcji rolnej. Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych mówi, że 'działalnością rolniczą...

IV SA/Wa 2294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

produkcji rolnej. Definicję działów specjalnych produkcji rolnej zawiera art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie...
o ochronie przyrody i definicji pojęcia' specjalne działy produkcji rolnej' z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Skarżący wskazał, że na objętych...
1   Następne >   +2   +5   +10   36