Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

w księdze wieczystej., W § 2 ust. 3 ustalono, że bonifikata obejmuje osoby fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca...
sytuacji prawnej, według nierelewantnego kryterium miejsca rozliczania podatku dochodowego., Zdaniem Skarżących w art. 9 ust. 5 ustawy o przekształceniu mowa...

II GSK 1155/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. i art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy), a w konsekwencji zwiększenie podatku dochodowego...
od odbiorców usług, a ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 1300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-18

zaskarżonej uchwały w części, w jakiej określa w ramach kryterium przyznania stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych...
się z podatku dochodowego w W., co jest niezgodne z art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Zdaniem skarżącego brak bowiem upoważnienia do powoływania takiego...

II SA/Wa 421/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-02

deklaracji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego informującego o rozliczaniu od co najmniej 2 lat podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie [...], informacji dotyczącej...
podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to czy osiąga dochód., Wnioskodawczyni nie dostarczyła dokumentów...

II GSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

jedynie dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin;, 3. art. 7, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz art. 13b ust...
korzystającym z drogi, tj. mieszkańcom Szczecina, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

z uzasadnienia zaskarżonej uchwały, Rada uznała, że w tym zakresie należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art...

III SA/Gd 299/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

tym, że świadczenie wypłacone w takiej oto formie korzystałoby ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdyby ustawodawca chciał w tym zakresie pozostawić całkowitą dowolność dla organów stanowiących, to posłużyłby się zwrotem...

II OSK 2020/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje...
są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów...

I SA/Ke 355/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

art. 45b ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które służą tym samym celom co deklaracje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku...
odpowiedzialności za złożenia fałszywego oświadczenia zawierają wzory deklaracji sporządzanych na podstawie art. 45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić...

II SA/Bk 455/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

na podatek dochodowy z maj, czerwiec i lipiec 2011 r. (k. 27-38), zeznania podatkowe za rok 2010 (k. 40 - 44), decyzję z PUP (k. 46) ,rachunki za energię elektryczną, wodę...
. B., K. B. s.c. osiągnęło dochód 100.861,51 zł, przy przychodzie 427.452,08 zł (k. 26). Z raportów wspomagających wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   34