Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

wywłaszczenia) i przedpłaty na podatek dochodowy. W tym zakresie organ przeprowadził analizę obowiązujących wówczas przepisów regulujących kwestie podatkowe. W szczególności...
wskazał na treść powołanego w akcie Notarialnym Rep. A [...] art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339 ze zm.) oraz treść §...

I SA/Wa 1863/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-08

o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat, i podatków...
również w sytuacji, kiedy odszkodowanie jest wypłacane osobie prawnej jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku...

I SA/Wa 251/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-09

szacunkowego, który przesądza o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się kredytu i jego kosztów, podatku...
dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie porównawczego, który ma zastosowanie...

II SA/Gd 628/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-06

w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm...

I SA/Wa 1656/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-20

się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości'. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia...
jest wypłacane osobie prawnej jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15...

I SA/Wa 173/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat...
i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości'. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie porównawczego, który ma zastosowanie w niniejszej sprawie...

I SA/Wa 2274/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-28

o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat...
i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie porównawczego, który ma zastosowanie w niniejszej sprawie, jednakże...

I SA/Wa 1654/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-20

w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości'. Wprawdzie...
również w sytuacji, kiedy odszkodowanie jest wypłacane osobie prawnej jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku...

I SA/Wa 49/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą...
., 6. Zresztą również w sytuacji, kiedy odszkodowanie jest wypłacane osobie prawnej jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

I SA/Wa 155/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości'. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego...
osobie prawnej jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   20