Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 700/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm...
stanowisko Spółki, która w skardze zarzuciła naruszenie przez organ celny tegoż przepisu. Ponadto Sąd wypowiedział się na temat podatku dochodowego, ustosunkowując...

I GSK 699/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz...
, iż Sąd podzielił stanowisko Spółki, która w skardze zarzuciła naruszenie przez organ celny tegoż przepisu. Ponadto Sąd wypowiedział się na temat podatku dochodowego...

I GSK 715/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

do doliczenia do tej wartości kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
się na temat podatku dochodowego, ustosunkowując się do Opinii 3.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej., Tymczasem stosownie do art. 26 ust.1 ustawy o podatku...

V SA/Wa 2186/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-07

. łącznie z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył argumenty potwierdzające...
podatek dochodowy od opłat licencyjnych odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego celem spełnienia zobowiązań licencjodawcy., W swoim uzasadnieniu Dyrektor Izby...

V SA/Wa 2187/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-10

10% podatku dochodowego odprowadzanego od opłat licencyjnych oraz pominięcie faktu, iż do części importowanego towaru z przeznaczeniem na cele promocyjne opłaty licencyjne...
wynikającej z faktury, tj. łącznie z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył argumenty...

V SA/Wa 2191/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-06

przy doliczaniu opłaty licencyjnej do wartości celnej sprowadzonych towarów związane z uwzględnieniem w obliczeniach zryczałtowanego 10% podatku dochodowego odprowadzanego od opłat...
z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył argumenty potwierdzające w jego ocenie...

V SA/Wa 2185/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-07

% podatku dochodowego odprowadzanego od opłat licencyjnych oraz pominięcie faktu, iż do części importowanego towaru z przeznaczeniem na cele promocyjne opłaty licencyjne...
z faktury, tj. łącznie z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył argumenty...

V SA/Wa 2192/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-06

przy doliczaniu opłaty licencyjnej do wartości celnej sprowadzonych towarów związane z uwzględnieniem w obliczeniach zryczałtowanego 10% podatku dochodowego odprowadzanego...
% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył argumenty potwierdzające w jego ocenie...

V SA/Wa 2193/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-17

do wartości celnej sprowadzonych towarów związane z uwzględnieniem w obliczeniach zryczałtowanego 10% podatku dochodowego odprowadzanego od opłat licencyjnych...
wynikającej z faktury, tj. łącznie z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby, cytując ponownie treść art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, przytoczył...

V SA/Wa 2197/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-20

. łącznie z 10% podatkiem dochodowym od opłat licencyjnych, Dyrektor Izby wyjaśnił, iż w świetle art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego kwota opłaty licencyjnej, która winna...
, tak jak w niniejszej sprawie jako zryczałtowany podatek dochodowy od opłat licencyjnych odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego celem spełnienia zobowiązań...
1   Następne >   +2   +5   +10   100