Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 1672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...
, znajdują uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane te były niezbędne...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...
finansowych) uzyskanych przez niego, znajdują uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II SA/Wa 1857/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika...
ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), albowiem dane te były niezbędne do ustalenia stanu majątkowego w okresie...

II SAB/Wa 644/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-13

, jego zadłużenie wynosi: z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię...

II SA/Wa 2163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

. Wgląd w dokument przedstawiony przez osobę zainteresowaną służy weryfikacji uprawnienia do zniżki, a konkretnie sprawdzeniu, czy osoba ta rozlicza się z podatku dochodowego...
zawarte w tym dokumencie, którego celem jest wyłącznie potwierdzenie, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym...

II SA/Wa 964/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

[...] września 2009 r., w treści której wskazano, iż w trakcie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego (za lata 2001-2003...
od towarów i usług oraz podatku dochodowego, prowadzonego wobec podatnika [...] we [...] , w których skarżący był jedynie pełnomocnikiem strony uczestniczącej...

I OSK 3192/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

wskazanych powyżej przesłanek, biorąc pod uwagę sytuację osób, które nie posiadały lub nie miały możliwości dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku...
dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie [...]. Dodatkowo, weryfikacja uprawnień poprzez odpytywanie bazy CRP KEP miała na celu...

I OSK 3240/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

, które nie posiadały lub nie miały możliwości dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie...

II SA/Wa 2561/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-06

stały na terenie Gminy Miejskiej [...] lub rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej...
, a do korzystania z niej uprawnione są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej [...] lub rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym...

I OSK 3240/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

jedynie poprzez wgląd w informacje zawarte w tym dokumencie, którego celem jest wyłącznie potwierdzenie, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego...
pierwszej strony zeznania podatkowego celem potwierdzenia, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym na terenie m...
1   Następne >   3