Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 1155/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. i art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy), a w konsekwencji zwiększenie podatku dochodowego...
od odbiorców usług, a ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Naczelnik ZUCS) z 25 kwietnia 2019 r. został zapłacony podatek VAT 7 wraz z odsetkami oraz zrobione korekty deklaracji podatku dochodowego...
, które usunęły z jego dokumentacji puste faktury firmy B. . Również zapłacony został podatek dochodowy z odsetkami. Z swej dokumentacji usunął wszystkie faktury związane...

I GSK 735/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

. Zdaniem Wojewody różnicując odbiorców wody ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ż., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie...

III SA/Po 64/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-06

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok oraz w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień, wrzesień i październik 2010...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok oraz w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień, wrzesień i października 2010 roku, bowiem rozstrzygnięcia...

II GSK 1153/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych [art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) i art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy], a w konsekwencji zwiększenie podatku dochodowego...

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

i opłaty paliwowej od autogazu, podatku VAT i podatku dochodowego. Kwestie te nie mogą zatem być objęte przedmiotem niniejszego postępowania., Jednakże organ podatkowy...
) dotyczy 2001 r., skorygowane zeznania roczne (pkt 4) odnoszą się do podatku dochodowego i dotyczą lat 2001, 2002 oraz 2003, ponadto nie jest to dowód nowy albowiem...

III SA/Łd 395/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

osobowy BMW 530 3.0D TOURING rocznik 2006, samochód osobowy Nissan Primera rocznik 2003. Podatnik posiada zaległości z tytułu; podatku dochodowego od osób fizycznych...
zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2014-2015, oraz podatku od towarów i usług za 2013 - 2015 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. prowadził wobec...

II GSK 421/08 - Wyrok NSA z 2008-10-21

zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych...
ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

II GSK 1154/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

usług, ale ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych [art. 15...
ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) i art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy...

III SA/Wa 2264/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

września 2003 r. nie pracował z uwagi na stan zdrowia. Naczelnik Urzędu Skarbowego podniósł, iż rozliczając się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej...
ustawy z dnia 20 listopada, 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm...
1   Następne >   +2   5