Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

swoją argumentację, odwołując się do regulacji zawartej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm...
., dalej: 'ustawa o podatku dochodowym'). Organ wskazał, że stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, jednym z warunków zaliczenia przychodów...

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

się do regulacji zawartej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: 'ustawa o podatku dochodowym'). Organ...
wskazał, że stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim jest działalność gospodarcza...

II GSK 194/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

albo umowy o świadczenie usług, prowadzącej jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, jest traktowany dla potrzeb opłacania podatku dochodowego jako przychód...
podatkowych, odnosząca się do kwalifikacji kontraktu menedżerskiego. Stosownie bowiem do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 2446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 20..2 r., poz. 361 ze zm.), jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, stanowi...
, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze są, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczane do źródła, jakim...

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia. Tym samym, art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii, do którego odsyła art. 19...
ust. 10, ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego płaconego przez podmioty wymienione w art. 19 ust. 1-7 i należy uznać go za przepis prawa podatkowego...

VI SA/Wa 2445/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim...
z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze są, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 1010/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

, odnosząca się do kwalifikacji kontraktu menedżerskiego. Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j...
o podobnym charakterze są, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczane do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście...

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

, wskazując na zastosowanie w tym względzie regulacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
. 33 ust. 2 pkt 5 u.o.r. powinna uwzględnić regulacje zawarte w przepisach ustaw o podatkach dochodowych w zakresie definicji, co jest środkiem trwałym, podziału środków...

VI SA/Wa 1484/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

(art. 12b ust. 1 s.s.e.) oraz zmaterializowaniem się obowiązku w postaci uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych - powyższe okoliczności bez wątpienia należy...
zgodnie z art. 12b ust. 1 s.s.e., jak i obowiązek uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych, wypełniają definicję daniny publicznej, co dowodzi, że Minister powinien...

VII SA/Wa 2097/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r...
menedżerskiego na zarządzanie, w zakresie opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przychód uzyskiwany z tej umowy traktowany jest jak przychód z działalności...
1   Następne >   2