Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

GZ 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-20

), co zdaniem tego Sądu wskazuje, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów, o czym świadczy treść decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, w której wskazano...
i rodzinną, gdyż podane przez nią dane dotyczące wysokości wydatków i dochodów wskazują na to, że skarżąca może posiadać nieujawnione źródło dochodów. Zajmując...

I SA/Sz 747/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-22

przez Podatnika w styczniu 2007 r. oleju opałowego pochodziła z nieujawnionego źródła oraz, że 4 z posiadanych przez niego oświadczeń nabywców oleju opałowego dotkniętych...
się podatnikiem podatku akcyzowego. Za moment powstania obowiązku podatkowego organ przyjął dzień, w którym Podatnik dokonał sprzedaży z nieujawnionego źródła, zaś obliczona...

I SA/Sz 1345/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-19

faktury na G. sp. z o.o., Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie dodatkowo wskazał, że K. B. dokonywał sprzedaży oleju opałowego pochodzącego z nieujawnionego źródła. Na skutek...
opałowego pochodzącego rzekomo z nieujawnionego źródła, dodatkowo przy zastosowaniu błędnej stawki podatku akcyzowego;, - § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra...

I SA/Bd 1225/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

co do prawidłowości opodatkowania spornego oleju napędowego., Zdaniem Sądu wyprowadzony przez organ wniosek, że paliwo pochodzi z nieujawnionego źródła, oparty wyłącznie na wynikach...
zakupach paliwa nie daje podstaw do stwierdzenia, że paliwo pochodzi z nieujawnionego źródła i akcyza nie została zapłacona., Reasumując organ naruszył art. 122, art...

I SA/Bd 347/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

wykazany na fakturach VAT wystawionych przez spółkę J., w rzeczywistości nabyła z nieujawnionego źródła. Postępowanie to szeroko i szczegółowo opisano od str.11decyzji....
się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu i podstawy opodatkowania akcyzą znacznej ilości produkowanych i wyprowadzanych...

I SA/Sz 889/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

. Skarżąca wskazała także, że nie posiada jakiejkolwiek nadwyżki pozwalającej finansować bieżące należności, ani też innych dodatkowych źródeł przychodów. Ujawnione przez S...
znaczne większe koszty uzyskania przychodów, aniżeli uzyskiwane przychody, nie są wynikiem posiadania środków finansowych, czy też nieujawnionych źródeł dochodów...

I SA/Sz 891/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

wymaganego wpisu od skargi. Skarżąca wskazała także, że nie posiada jakiejkolwiek nadwyżki pozwalającej finansować bieżące należności, ani też innych dodatkowych źródeł przychodów...
. Ujawnione przez S znaczne większe koszty uzyskania przychodów, aniżeli uzyskiwane przychody, nie są wynikiem posiadania środków finansowych, czy też nieujawnionych...

I SA/Sz 892/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

także, że nie posiada jakiejkolwiek nadwyżki pozwalającej finansować bieżące należności, ani też innych dodatkowych źródeł przychodów. Ujawnione przez Spółkę znaczne większe koszty...
uzyskania przychodów, aniżeli uzyskiwane przychody, nie są wynikiem posiadania środków finansowych, czy też nieujawnionych źródeł dochodów, lecz tylko i wyłącznie zadłużeniem...

I SA/Sz 890/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

wymaganego wpisu od skargi. Skarżąca wskazała także, że nie posiada jakiejkolwiek nadwyżki pozwalającej finansować bieżące należności, ani też innych dodatkowych źródeł przychodów...
. Ujawnione przez S znaczne większe koszty uzyskania przychodów, aniżeli uzyskiwane przychody, nie są wynikiem posiadania środków finansowych, czy też nieujawnionych...

I SA/Sz 894/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

finansować bieżące należności, ani też innych dodatkowych źródeł przychodów. Ujawnione przez Spółkę znaczne większe koszty uzyskania przychodów, aniżeli uzyskiwane...
przychody, nie są wynikiem posiadania środków finansowych, czy też nieujawnionych źródeł dochodów, lecz tylko i wyłącznie zadłużeniem wobec innych kontrahentów, z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100