Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 1834/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-15

, że wskazane środki nie pochodzą z pożyczki ani kredytu, nie są w żaden sposób obciążone, ani nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zatem spełnia przesłanki...
, a środki te pochodzą z legalnych i ujawnionych źródeł. Takie rozłożenie ciężaru dowodu powoduje, że to na stronie spoczywa obowiązek przedstawienia organowi wszystkich...

VI SA/Wa 1599/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-21

z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone' oraz 'nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł'. Wprawdzie ustawa w art. 35 nie mówi o środkach...
środków: 'nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone' oraz 'nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł'. Wprawdzie ustawa w art. 35...

VI SA/Wa 246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, udokumentowania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów w T. nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;, 3) wpłaty na udziały nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., KNF podkreśliła...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

lub nieujawnionych źródeł, nie pochodzą z kredytu lub nie są w inny sposób obciążone oraz wskazania pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie T., W odpowiedzi...
zakładu ubezpieczeń nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;, 3) wpłaty na udziały nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

VI SA/Wa 2016/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Skarżący w piśmie z dnia [...] marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. Organ pismem z dnia [...] marca 2008 r. poinformował...
, udokumentowania, że środki przeznaczone na nabycie akcji Towarzystwa nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, nie pochodzą z kredytu lub nie są w inny...

VI SA/Wa 1995/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

, że środki przeznaczone na nabycie udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Skarżący w piśmie z dnia [...] marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. Organ...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, nie pochodzą z kredytu lub nie są w inny sposób obciążone oraz wskazania pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie T...

II GSK 1006/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawcy w piśmie z dnia 6 marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. W tej sytuacji organ pismem z dnia...
lub nie pochodzą z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych., Zasadnie także Sąd I instancji uznał, że podmiot składający zawiadomienie pismem z dnia 6 marca 2008 r...

II GSK 1007/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

. do potwierdzenia terminowości uregulowania zobowiązań podatkowych, wykazania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
nie pochodzą z kredytu, pożyczki albo w inny sposób nie są obciążone lub nie pochodzą z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych., Zasadnie także Sąd I instancji uznał...

VI SA/Wa 1661/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., 5. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez podmiot zależny uważa...
uzyskuje większą wiarygodność na rynku ubezpieczeniowym poprzez ujawnienie faktu, że jego jedynym akcjonariuszem jest zakład ubezpieczeń. Zdaniem strony, daje...

II GSK 694/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Skarżący w piśmie z dnia [...] marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. Organ pismem z dnia [...] marca...
1   Następne >   3