Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

2017 r. przeprowadzono demontaż 10 sztuk neutralizatorów ładunków elektrostatycznych zawierających źródła promieniotwórcze Pu-239, nie posiadając przy tym stosownego...
z siedzibą w [...], nie posiadały stosownego zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na obsłudze urządzeń zawierających źródła...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii p o s t a n a w i a - odmówić I. K. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów...
sądowych. I. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Źródło miesięcznego...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii p o s t a n a w i a - odmówić K. P. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów...
ze współmałżonką M. P. oraz dziećmi B. P. (6 lat) i M. P. (6 lat). Źródło miesięcznego utrzymania rodziny wnioskodawcy stanowi gospodarstwo rolne. Wykazane wydatki roczne skarżącego...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii p o s t a n a w i a - odmówić K. K. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów...
ze współmałżonką N. K.. Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi gospodarstwo rolne. Wykazane wydatki roczne małż. K. to: utrzymanie domu - 20.000 zł; ubezpieczenie pojazdów...

II SA/Bk 1009/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

w W. na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 1. stwierdza...
Rady Gminy K. skargę na uchwałę tejże Rady Gminy z dnia [...] lipca 2013r., nr [...] w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach...

III ZP 33/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej /Dz.U. nr 52 poz. 538 ze zm./?, podjął uchwałę: Przekazane do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, ujawniło...
określa zakładowy układ zbiorowy pracy., Natomiast strona pozwana utrzymuje, iż ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. jest źródłem uprawnień do nagrody jubileuszowej...

VI SAB/Wa 27/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

źródeł gazu i bezpieczeństwa energetycznego - informacji o kraju pochodzenia paliwa gazowego., W odniesieniu żądania drugiej informacji należy stwierdzić, że:, URE...
. 1 pkt 4,, w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego. Na podstawie, art...

VI SA/Wa 62/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ujawniły się dwa nurty dotyczące oceny charakteru czynności pozostawienia podania bez rozpoznania. Przedstawiciele pierwszej linii...
, której źródłem była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 dnia czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNP 2000/19/702, stoją na stanowisku, że pozostawienie wniosku...

VI SA/Wa 2075/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

i stosowaniu aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze przy wykonywaniu prac radiograficznych w terenie, polegającej na zmianie pełnej nazwy i adresu...
i stosowaniu aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze przy wykonywaniu prac radiograficznych w terenie (dalej zezwolenie)., W listopadzie 2014 r...

VI SA/Wa 2073/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze wymienione w tabeli zezwolenia na terenie E. przy ul. Z. [...], polegającej na zmianie pełnej nazwy...
na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze wymienione w tabeli zezwolenia, na terenie E. przy ul. Z. [...] (dalej zezwolenie...
1   Następne >   2