Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 625/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-05

postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych' w wersji po aktualizacjach z [...] 2009 r...
i urzędów skarbowych dotyczące postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych' nie stanowią...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

kontroli skarbowej, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych''w wersji...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie...

I OSK 784/19 - Wyrok NSA z 2020-02-14

na tej stronie. Przepis ten nie wskazuje, do kiedy źródło zapytania pozostaje niejawne, gdyż po zakończeniu postępowania ujawnienie źródła nie ma wpływu na przebieg postępowania...
. Brak podania źródła zapytania w czasie postępowania, ma na celu umożliwienie wykonawcy zadawanie pytań bez obawy, że ujawnienia jego udziału w postępowaniu...

II SAB/Sz 5/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-01-10

postępowań, w tym m. in. sądowoadministracyjnych (tylko w WSA w [...] do [...] r. zarejestrowane zostały 282 skargi P.J.), co może świadczyć o nieujawnionych źródłach...

I OZ 181/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
źródła zarobkowego dochodu (...) a jedynie (...) główne źródło wyżywienia strony na skutek prowadzonych na nich na własne potrzeby konsumpcyjne upraw i jedynie do prywatnej...

I OZ 793/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

dokonanie oceny, jak w rzeczywistości kształtuje się jego sytuacja majątkowa. Skarżący, podnosząc, że jest osobą ubogą, nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
źródeł dochodu i tym samym nie ma źródła utrzymania. Podał, że nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie, gdyż jego rodzina wspomaga go w formie posiłków...

I OZ 62/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

, podnosząc zaś, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania...
do zasiłku, nie uzyskuje żadnego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest uprawa nieruchomości rolnej. Skarżący jest właścicielem mieszkania o pow. ok. 36 m2, budynku...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-31

wartościowych ani dochodów, wnioskodawca faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie pomoc w konsumpcyjnym źródle utrzymania strony przez prowadzenie...

I OZ 1131/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

. Wywodząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
w kwocie 367,86 zł zostały bezterminowo zablokowane przez komornika. Wskazał, że posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu, a jedynie pomoc w konsumpcyjnym...

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-18

oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dalszym ciągu skarżący nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków (pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego...
- uzasadnia przypuszczenie, że w rzeczywistości posiada on środki, których nie chce Sądowi ujawnić, na co zresztą zwrócił już wcześniej uwagę Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100