Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków., Postanowieniem z dnia 24...
, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...

II OZ 614/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

sądowych., Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. Sąd odmówił stronie przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania i źródła finansowania...
ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-25

Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...

II SA/Ol 1263/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-12

Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...

II OZ 674/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

na stancji, jednak nie ujawniła źródeł pokrywania związanych z tym wydatków. Nie podała też, w jaki sposób - przy rzekomym braku środków, utrzymuje się aktualnie, chociaż...
informacji, w tym ujawnienia źródeł finansowania kosztu wynajmu stancji w trakcie studiów. Powyższe nie zostało wyjaśnione, mimo że wnioskodawczyni przez pewien czas...

II SA/Ol 235/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-26

wnioskodawca twierdzi, że całe jego utrzymanie oraz wydatki z tym związane pokrywa rodzina. W ocenie Referendarza wnioskodawca faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał jedynie, że wszelkie...

II OZ 794/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., że wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie wydatki...

IV SA/Po 649/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-23

jego sytuacji finansowej (w tym źródeł utrzymania) ponownie wezwano go do podania szczegółowych informacji dotyczących sytuacji majątkowej., Jak wynika z akt sprawy...
postawa Skarżącego dowodzi dalszego i świadomego uchylania się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił...

II SA/Ol 1263/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-03

zakresie. W niniejszej sprawie, skarżący - pomimo wezwania skierowanego do niego w trybie art. 255 ppsa - faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie (...) pomoc w zaspokojeniu konsumpcyjnych potrzeb (...) jako główne źródło...

IV SA/Wa 41/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

jest bowiem w sposób uprawniony przyjąć, że skarżący ujawnił wszystkie źródła czerpania środków na życie, a zatem, że wykazane przez skarżącego dochody określone zostały...
przyznania prawa pomocy. W szczególności nie została wyjaśniona kwestia źródeł dochodów, które umożliwiają skarżącemu ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania się. Trudno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100