Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 371/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura wnioskodawczyni w wysokości [...] zł oraz renta chorobowa jej [...] w wysokości [...] zł. Strona ujawniła...
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje we wspólnym...

I SA/Wa 370/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura wnioskodawczyni w wysokości [...] zł oraz renta [...] jej [...] w wysokości [...] zł. Strona ujawniła...
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje we wspólnym...

I SA/Wa 666/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-08

we wspólnym gospodarstwie domowym. Obydwoje są na emeryturach. Ujawnili, że źródłem dochodu wnioskodawczyni jest emerytura z wysokości [...] zł oraz dochód z tytułu...
umowy o dzieło w wysokości [...] zł natomiast K. T. uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości [...] zł. Ponadto skarżący ujawnili, że posiadają majątek w postaci domu...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

gospodarstwie domowym z córką, która studiuje w W. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości [...] zł. Jako posiadany majątek wnioskodawca...
stały regularny dochód w kwocie około [...] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem kilku nieruchomości (mieszkania o powierzchni [...] m2...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

wniosku skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką, która studiuje w [...]. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta...
. Skarżący uzyskuje stały regularny dochód w kwocie około [....] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem [...] nie można zatem uznać, że pozostaje...

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

z córką, która studiuje w W. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości [...] zł. Jako posiadany majątek wnioskodawca wskazał na dom...
za trudną. Skarżący uzyskuje stały regularny dochód w kwocie około [...] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem kilku nieruchomości (mieszkania...

I OSK 1178/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Administracyjnego w Warszawie, że fakt związania sądu w postępowaniu cywilnym treścią decyzji komunalizacyjnej, która stanowiła źródło ujawnienia w księdze wieczystej...
., III CZP46/7, że 'W sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości - ujawnionego w księdze wieczystej na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej zgodnie...

I SA/Wa 2233/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-15

się do źródeł dochodu, których strony nie ujawniły w złożonym formularzu. Dotyczy to otrzymywanych płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG...
uniemożliwia rzetelne rozważenie ich możliwości płatniczych. Przedstawienie fragmentarycznego obrazu dokonywanych rozliczeń finansowych dodatkowo potęguje to, że źródłem...

I OSK 1178/11 - Wyrok NSA z 2012-10-26

, że działka nr [..] /9 stanowiła własność Skarbu Państwa, co zostało ujawnione 1 marca 1994 r. w księdze wieczystej nr 193800. Podstawą wpisu tej własności była decyzja Wydziału...
[..]. Prawo własności Skarbu Państwa nie zostało jednak ujawnione w księdze wieczystej nr [..] prowadzonej dla nieruchomości nr [..] /4, ani nie uczyniono żadnej wzmianki...

I SA/Wa 377/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

i wnukiem. Ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni 74 m2. Wnioskodawczyni ujawniła również, że źródłem jej dochodu jest emerytura w wysokości 1809...
1   Następne >   +2   +5   +10   40