Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1853/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

tylko, że dąbrowszczacy 'byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych...
z ujawnionych źródeł historycznych była ona zróżnicowana. W opinii IPN, którą organ bezdyskusyjnie zaakceptował, przemilczano również pozostałe doświadczenia życiowe...

II SAB/Ke 42/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje swoją...
działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek...

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje wskazaną w tym Statucie działalność. Zdaniem Sądu nie jest bowiem możliwa realizacja...
tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Z tego też względu...

IV SA/Po 753/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

znaczenie wyrazów (źródło: [...]): 'symbolizować', 'upamiętniać', 'propagować', użytych w art. 1 ust. 1 u.dekom. (odpowiednio: 'być symbolem czegoś, przedstawiać...

II SA/Ol 94/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-05

polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych była bardzo zróżnicowana. Docierający...
nadając nową nazwę ulicy ma dużą swobodę, jednak ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Konstytucja RP w art. 87 wskazuje zamknięty katalog źródeł...

II OSK 1015/14 - Wyrok NSA z 2015-12-29

nadania nazwy skwerowi i rondu, brak ujawnienia członkom Rady Miasta O. listy około 100 osób, mieszkańców dzielnicy sprzeciwiających się propozycji Rady [...] i pominięcie...
. Zarzuciły pominięcie głosu mieszkańców przez brak konsultacji społecznych, a także nieujawnienie radnym Miasta O. listy około 100 osób, mieszkańców dzielnicy [...], negatywnie...

II SA/Po 20/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy [...] na cele drogowe. To ostatnie ujawniono na podstawie mapy przygotowanej dla celów projektowych z dnia [...] listopada 2019 r...
[...] (przygotowano ją w związku z potrzebą uporządkowania kwestii garaży zlokalizowanych na tej działce - zob. protokół z sesji Rady [...]), ujawnione zostało, że budynek...

II OZ 546/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

. Jedynym jego źródłem dochodu jest emerytura (625,61 zł). Koszty utrzymania koniecznego określił na kwotę 1.580 zł i zaznaczył, że systematycznie korzysta z pomocy rodziny...
podstawy faktycznej orzeczenia sądowego o przyznaniu prawa pomocy. Nie udokumentował wysokości osiąganych przychodów, źródeł finansowania kosztów utrzymania koniecznego...

II OSK 1852/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

- ma w zasadzie dużą swobodę, ale ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wskazano, iż art. 87 Konstytucji RP wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa...
powszechnie obowiązującego na terenie RP, a jednym z tych źródeł prawa są akty prawa miejscowego. Stosownie do art. 87 ust. 2 w zw. z art. 94 Konstytucji RP niektóre uchwały rady...

II OSK 2049/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

. Podniesiono, że art. 87 Konstytucji RP wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP, a jednym z tych źródeł prawa są akty prawa miejscowego...
do stosowania zasad określonych w powołanej uchwale. Stosownie do art. 87 ust. 1 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18