Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 1667/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

i ziemniaki, opiekuje się psem i kotem. Skarżący powiada, że małżonka, córka i zięć kategorycznie odmówili ujawnienia źródeł oraz wysokości swoich dochodów, należących...
'. W takiej sytuacji obowiązkiem skarżącego było więc ujawnienie źródeł oraz wysokości dochodów małżonki a także podanie jakie należą do niej nieruchomości, zasoby...

IV SA/Po 790/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-26

itp.), wskazania posiadanych pojazdów mechanicznych (marka, rok prod.), określenia tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej jako adres zamieszkania i wskazania źródła...
pozostaje niejasna także z innych względów. Otóż skarżący utrzymując, że prowadzi odrębne od teściów gospodarstwo domowe, nie wskazał żadnych źródeł finansowania. Co więcej...

III SA/Lu 458/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-27

, fragmentarycznie, w sposób nie odpowiadający rzeczywistości. Nieujawnienie źródeł finansowych dokonywanych wpłat, nieujawnienie wyciągów ze wszystkich posiadanych rachunków...

III SA/Kr 426/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-20

tej cechy albowiem skarżący zasłaniając się umową o wyłączeniu wspólności ustawowej bezzasadnie nie ujawnił wysokości i źródeł dochodu małżonki z którą pozostaje we wspólnym...
sytuacji obowiązkiem skarżącego było ujawnienie źródeł oraz wysokości dochodów małżonki a także podanie jakie należą do niej nieruchomości, zasoby pieniężne oraz przedmioty...

II SA/Ol 1238/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-14

, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodu, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie ani źródła finansowania ponoszonych koniecznych...
jego rzeczywistych zdolności płatniczych., Od postanowienia tego skarżący złożył sprzeciw. Podał w nim, że nie rozumie wątpliwości dotyczących źródła środków wydatkowanych...

III SA/Lu 458/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-10

wydatki na utrzymanie konieczne i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc musi posiadać źródła ich finansowania. Nieujawnienie tych źródeł dodatkowo...
przychodów, tak więc nie jest wiadome skąd skarżący czerpie środki na pokrycie niezbędnych kosztów swojego utrzymania, a także jakie jest źródło finansowania straty...

II SA/Ol 673/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-10

przynosi niewielki dochód), faktycznie nie ujawnił źródła swojego utrzymania. Pozostawanie zaś przez osobę składającą wniosek o przyznanie prawa pomocy w stanie ubóstwa...
, dalej jako: 'CBOSA'). Prawo pomocy powinno być więc udzielane przede wszystkim osobom bezrobotnym, samotnym, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku oraz pozbawionych...

II SA/Ol 1014/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-15

nie ujawnił źródeł zarówno utrzymania własnego, jak i utrzymania majątku, który co do zasady generuje określone koszty. Powyższe uniemożliwia tym samym ustalenie...
, nie wskazał wysokości kosztów, jakie wiążą się z ich posiadaniem oraz źródeł ich pokrycia, a ze złożonych oświadczeń wynika, że nieruchomości te nie przynoszą jakichkolwiek...

II SA/Ol 447/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-09

, iż skarżący nie ujawnił źródła, z którego pokrywane są jego pozostałe wydatki, w tym w szczególności związane z utrzymaniem domu, a to uniemożliwia ocenę jego rzeczywistej...
niniejszej sprawy rzeczywiście uzasadnia ona przyznanie prawa pomocy., Wskazać należy, iż zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach źródłem dochodu...

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-16

, jest w stanie pokrywać koszty swojej codziennej egzystencji. Oznaczać to może, że skarżący lub członkowie jego rodziny posiadają inne, nieujawnione źródła dochodu., Przepis...
, że nie uzyskuje jakichkolwiek dochodów oraz nie posiada jakiegokolwiek majątku. Skarżący w żaden sposób nie wyjaśnił, jak -nie posiadając - jak twierdzi - żadnego źródła dochodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100