Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

na utrzymaniu wnioskodawców ([...] dzieci), jak i ujawnione źródła ich dochodów (środki utrzymania czerpane wyłącznie z zasiłków na dzieci) pozostają takie same. Wnioskodawcy...
wskazali, iż wraz z [...] córkami prowadzą gospodarstwo domowe. Źródłem ich utrzymania są zasiłki rodzinne oraz dodatki otrzymywane na dzieci - w wysokości [...] zł...

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

samotnie), jak i ujawnione źródła jej dochodów (środki utrzymania czerpane ze świadczenia rentowego) pozostają takie same. Wnioskodawczyni, pomimo dwukrotnego wezwania...
, iż prowadzi gospodarstwo domowe samotnie. Źródłem jej utrzymania jest renta rodzinna wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości [...] zł. Większą część swojego dochodu...

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

wnioskodawców ([...] dzieci), jak i ujawnione źródła ich dochodów (środki utrzymania czerpane wyłącznie z zasiłków na dzieci) pozostają takie same. Wnioskodawcy, pomimo...
, iż wraz z [...] córkami prowadzą gospodarstwo domowe. Źródłem ich utrzymania są zasiłki rodzinne oraz dodatki otrzymywane na dzieci - w wysokości [...] zł miesięcznie...

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

), jak i ujawnione źródła jej dochodów (środki utrzymania czerpane ze świadczenia rentowego) pozostają takie same. Wnioskodawczyni, pomimo dwukrotnego wezwania w poprzednim...
gospodarstwo domowe samotnie. Źródłem jej utrzymania jest renta rodzinna wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości [...] zł. Większą część swojego dochodu skarżąca...

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

(prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego), jak i ujawnionych źródeł jej dochodów, a także ich wysokości (świadczenie rentowe w wysokości [...] zł). Zmianie nie uległy...
we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynikało, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jej utrzymania jest renta rodzinna wraz z dodatkiem...

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

jednoosobowego gospodarstwa domowego), jak i ujawnionych źródeł jej dochodów, a także ich wysokości (świadczenie rentowe w wysokości [...] zł). Zmianie nie uległy...
we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynikało, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jej utrzymania jest renta rodzinna wraz z dodatkiem...

II SA/Kr 194/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

prowadzi do wniosku, iż dysponuje on lub członkowie jego rodziny nieujawnionymi źródłami dochodu, które mogą być przeznaczone no pokrycie kosztów sądowych w sprawie., Należy...

II SA/Kr 1477/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-30

zestawienie miesięcznych wydatków i odnosząc je do uzyskiwanych dochodów tytułu umów o pracę orzekający uznał, iż skarżący posiadają inne nieujawnione źródła dochodu...

II SA/Kr 195/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

prowadzi do wniosku, iż dysponuje on lub członkowie jego rodziny nieujawnionymi źródłami dochodu, które mogą być przeznaczone no pokrycie kosztów sądowych w sprawie., Należy...

I SA/Wa 3145/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-26

sytuację finansową skarżący bądź to nie ujawnił wszystkich źródeł dochodów, bądź zawyżył kwotę ponoszonych wydatków. Referendarz sądowy rozpoznający złożony wniosek odstąpił...
utrzymującym się ze świadczenia w wysokości [...] i pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, której jedynym źródłem dochodów jest zasiłek rehabilitacyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100