Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SAB/Wa 514/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

. nr [...] ([...] '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' '[...]' '[...]' '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]')., Ze względu na brak sprawdzenia odnośnie ujawnienia tożsamości osobowego źródła informacji ps. [...] '[...]', pismem z [...] listopada 2020 r...
w [...], przez elektroniczną skrzynkę podawczą, skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrzenia wniosku z [...] września 2020 r. o ujawnienie tożsamości osobowego źródła...

II SAB/Wa 523/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

operacyjnych dotyczących figurantów i źródeł Departamentu Techniki MSW postanawia odmówić przyznania prawa pomocy. W toku postępowania sądowego w następstwie wezwania...
małoletnich dzieci. Skarżący podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy...

II SA/Wa 349/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) został potraktowany...
, że materiały archiwalne dotyczące ujawnionego tajnego współpracownika o pseudonimie [...] zostały komisyjnie zniszczone w 1989 r. Zachowały się jedynie dokumenty...

II SAB/Wa 679/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

wraz z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy...
o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania...

II SAB/Wa 589/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-20

dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia w wysokości...
około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania w W: jedno o łącznej powierzchni...

II SAB/Wa 524/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania...
w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada [...] mieszkania w W.: jedno o łącznej powierzchni [...] m2 i drugie -[...] m2 oraz działkę budowlaną...

II SAB/Wa 678/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

wraz z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy...
o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania...

II SAB/Wa 590/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Oddział w [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentów dotyczących źródła informacji SUSW ps. [...] postanawia: odmówić przyznania M. M. prawa pomocy. M. M...
. oraz dwójką małoletnich dzieci (ur. w 1998 r. - córka, w 2007 r. - syn). Wnioskodawca podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny...

II SA/Wa 1516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

funkcjonariusz nie podał numeru rejestracyjnego tego osobowego źródła informacji, tylko wskazał, że '[...]' pracował wcześniej z W.C. i zna go osobiście., W wyniku kwerendy...
o jej uchylenie., W ocenie skarżącego nie mogło istnieć więcej osobowych źródeł informacji o pseudonimie '[...]'. Określenie zatem przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa...

II SAB/Wa 1073/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

bez pracy,, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło, i umowy zlecenia oraz czynsz z najmu mieszkania - łącznie 2.500 zł. Wnioskodawca ujawnił...
te w całości wydatkowane są na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego., W ocenie Sądu, ujawniona przez skarżącego okoliczność, dotycząca spłaty kredytu...
1   Następne >   +2   +5   +10   73