Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Sz 127/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

[...] r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu., Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
', w której organ ten pismem z dnia [...] 2010 r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu,, - wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OZ 230/13 Naczelny Sąd...
majątkowa. Podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła...

II SAB/Ol 57/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-08

, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
od skargi. Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...

II SAB/Ol 56/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-16

z dnia 14 stycznia 2013r. Sąd odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych...
, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...

II SA/Kr 145/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-07

uzyskiwany dochód, a to, że posiada on nieujawnione źródło dochodów., Skarżący wniósł sprzeciw od ww. postanowienia. Podniósł, że nie posiada nieujawnionych źródeł dochodu...

II OZ 437/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25

strony zainteresowanej płaci tak wysokie czesne (4.480 zł rocznie) a zainteresowany musi kupować drogie leki, to znaczy, że dysponuje nie ujawnionym źródłem dochodu...

II SAB/Ol 49/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

imiennie wskazanego adwokata). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., iż wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje żadnego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest uprawa nieruchomości...

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

wskazanego adwokata). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., iż wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych...
. Skarżący, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła...

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
skarżącego co do częściowego zwolnienia od kosztów, tj. od wpisu od skargi. Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania...

II SA/Ol 523/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-25

nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie...
majątkowa. Skarżący, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100