Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Bk 9/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłość postępowania Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. postanowieniem z [...] marca 2012...

I SAB/Go 14/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

dochodowego od osób fizycznych za 2000r od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia : 1. odrzucić skargę. I SAB / Go 14 / 14...
od osób fizycznych za 2000r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Wobec braku opłaty od skargi pełnomocnik Skarżącej został wezwany...

I SAB/Go 2/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

dochodowego od osób fizycznych za 1998r od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia : 1. odrzucić skargę. I SAB / Go 2 / 14, U Z A S...
od osób fizycznych za 1998r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Wobec braku opłaty od skargi pełnomocnik Skarżącej został wezwany...

I SAB/Bk 10/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
za 2009 rok oddala skargę. Wobec A. K. przeprowadzone zostało postępowanie kontrolne, m.in. w zakresie kontroli przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SAB/Go 16/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę. M.G. wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania...
przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zgodnie...

I SAB/Go 6/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia odrzucić skargę. M.M. - G., reprezentowana przez adwokata A.J....
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 oraz 23 kwietnia 2014 r. wezwano skarżącą odpowiednio do: 1) podania...

I SAB/Go 18/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia odrzucić skargę. T.P., reprezentowana przez adwokata A.J., wniosła...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 kwietnia 2014 r. wezwano skarżącą do: 1) usunięcia, w terminie 7 dni od dnia...

I SAB/Go 10/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę. T.P. wniosła skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania...
przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zgodnie...

I SAB/Go 5/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę. Z.K., reprezentowany przez adwokata A.J., wniósł skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 kwietnia 2014r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...

I SAB/Go 17/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę. M.L., reprezentowany przez adwokata A.J., wniósł skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów., Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 kwietnia 2014r. wezwano pełnomocnika skarżącego do podania informacji, w terminie 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   65