Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ol 912/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-09

źródła dochodu. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnego majątku oraz żadnych...
ze strony rodziny, osób trzecich lub jakichkolwiek instytucji. Skarżący, mimo wezwania, nie złożył wyjaśnień, które rozwiałyby wskazane wątpliwości, nie ujawnił...

III SA/Kr 474/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-02

oczywistymi zasadami doświadczenia życiowego i zdecydowała się wreszcie na ujawnienie źródła oraz wysokości swych dochodów., Skarżącej można udzielić pomocy...

II SA/Rz 853/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-23

niewykazania żadnych źródeł dochodów. Ujawnienie tych źródeł i wysokości dochodów wraz z jednoczesnym określeniem średniej wysokości miesięcznych wydatków...
alimentów,, c) wskazanie źródeł pokrycia wydatków o których mowa w pkt a i b wobec zawartego we wniosku PPF oświadczenia o braku jakichkolwiek dochodów,, d) wykazanie...

II SA/Rz 112/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

. z obowiązku tego się nie wywiązał. Mimo ujawnienia swojego źródła dochodów i jego wysokości, a także wydatków związanych z utrzymaniem domu i leczeniem, w żaden...
, nie należące do najniższych źródło dochodów. Z informacji zawartych we wniosku PPF nie wynika, by dotykał go jakikolwiek niedostatek, mimo że jak oświadczył, 'żyje...

II SA/Ol 732/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-14

), czy też korzystania z pomocy rodziny lub osób trzecich. Brak ujawnienia przez skarżącego obecnego źródła utrzymania uniemożliwia ocenę jego rzeczywistej sytuacji finansowej...
wartościowych. Źródłem jego dochodu jest renta, z której komornik prowadzi egzekucję. 'Na życie' pozostaje mu kwota '[...]'. W rubryce nr 6 skarżący wykazał syna., Pismem z dnia...

III SA/Po 701/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

, albowiem nie ujawnił on wszystkich ich źródeł. Tym niemniej nie kwestionuje ona obciążenia skarżącego alimentami w kwocie 200 złotych miesięcznie. Zważyć należy...

IV SA/Wa 1810/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

co do ujawnienia przez stronę wszystkich źródeł dochodu powstają w związku z podanymi przez stronę informacjami odnoszącymi się do rodzaju i wysokości ponoszonych przez nią...
)., W sytuacji, kiedy z oświadczeń strony wynika, że nie posiada ona żadnych innych źródeł dochodu, nie korzysta też ze wsparcia finansowego ze strony rodziny, powyższe dane...

II OZ 295/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

, że skarżący posiada inne źródła dochodu, których nie ujawnił, bądź otrzymuje pomoc finansową od innych osób, których jednak nie wskazał., Sąd wskazał nadto, że skarżący...
osobach mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz o źródłach i wysokości ich dochodów wraz ze wskazaniem, czy wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...

IV SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-30

, nieznanych organowi, który wydał decyzję. O ile dokument pochodzący z daty po wydaniu decyzji ostatecznej może być źródłem wiedzy co do ujawnienia się nowych okoliczności...
nie można zresztą mówić o poczynieniu wadliwych ustaleń przez organu co do stanu prawnego nieruchomości, skoro oparły się one na stanie ujawnionym w księdze wieczystej. Co więcej...

II SA/Rz 111/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

do najniższych źródło dochodów. Mimo ujawnienia wydatków związanych z utrzymaniem domu i leczeniem,, z udzielonych informacji nie wynika, by dotykał go jakikolwiek niedostatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   24