Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 805/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

faktycznym - danych dotyczących ewentualnych środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych swoich dzieci oraz ich oszczędności oraz ujawnienia źródeł utrzymania...
oraz ustanowienie radcy prawnego. Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy wynika, że prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem...

II SA/Gd 466/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

oraz ujawnienia źródeł utrzymania członków swoich rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym mieszkaniu, a także od złożenia oświadczenia w przedmiocie posiadanych pojazdów...
oraz ustanowienie radcy prawnego. Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy wynika, że prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem...

II SA/Rz 68/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

wyjaśnienie przez skarżącego jego sytuacji finansowej. Strona nie wskazała bowiem konkretnie, ile wynoszą jej comiesięczne wydatki na poszczególne cele oraz nie ujawniła...
źródła pochodzenia środków na pokrycie powyższych przez co uniemożliwiła dokonanie analizy jej możliwości płatniczych., Składając obecnie kolejny wniosek o prawo pomocy...

II SA/Kr 292/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

sobie dyskrecję i nie mógł ujawnić źródła informacji., Biorąc pod uwagę sprzeczne informacje samego wnioskodawcy, treść pisma Starosty [...] z dnia 5 lipca 2016 r oraz brak...

II SA/Gl 556/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-22

z nieruchomością, na której ujawniło się źródło szkody, ale także podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości położonej w pobliżu nieruchomości sprawcy szkody...
jednego postępowania powinno się oceniać kwestię podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znalazło się źródło powstania szkody oraz podmiotu...

II SA/Go 904/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

administracyjne' jako mające źródło unormowania w przepisach prawa administracyjnego, co różni je od cywilnoprawnej umowy, jakkolwiek powstaje w wyniku zgodnego...
jest więc określenie - w świetle stanu prawnego z lat 1999-2002 -skutków zastąpienia ustawy będącej źródłem kompetencji przekazywanych w drodze porozumienia samorządowego...

II SA/Go 888/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Żadne dane w nim ujawnione nie noszą cech konstytutywności. Dlatego wykreślenie spółki wodnej z katastru ma charakter...
p.p.s.a., skarżącej spółce akcyjnej przysługuje legitymacja do wniesienia skargi na postanowienie stwierdzające niedopuszczalność jej odwołania, gdyż jej źródłem są normy...

II SA/Kr 93/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-06

. W obrębie tej działki istnieje odkopany lokalny drenaż odprowadzający wody z wypływającego powyżej naturalnego źródła. Drenaż został wykonany w poprzek przedmiotowej...
granicy z działką nr B. . Południowo-wschodnia część tej działki posiada wyraźnie podmokłą część, która stanowi naturalne źródło. W obszarze działki nr A. powyżej granicy...

VIII SA/Wa 629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

w W. Oddział w R. został wykreślony, a wpisano jako podmiot 'właściciel nieustalony'. Jednocześnie ustalono, że nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, nie ujawniono...
innych źródeł, które mogły być pomocne przy ustaleniu właściciela nieruchomości. Ponadto Wójt w wydanej decyzji zadeklarował, że wystąpi ponownie do Starostwa Powiatowego w R...

II SA/Kr 935/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-19

cyt. ustawy wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   37