Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 165/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

ustanowienie adwokata. Przy ujawnionym dochodzie, który stanowi jedyne źródło utrzymania dwuosobowej rodziny w sposób oczywisty nie byłby w stanie samodzielnie i bez uszczerbku...
się z renty męża, w wysokości [...] zł. Wnioskodawczyni oświadczyła, że jest bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Ujawniła również, że małżonkowie posiadają majątek w postaci domu...

II SA/Wa 346/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-08

prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. Przy ujawnionych dochodach, które stanowi jedyne źródło utrzymania dwuosobowej rodziny w sposób oczywisty...
utrzymuje się z świadczeń emerytalnych skarżącego w wysokości [...] zł oraz jego żony w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania...

II SA/Wa 1057/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Skoro źródłem jego dochodu są wyłącznie ujawnione świadczenia...
zasiłkowe, a ponadto kwota dochodu zwiększy się o minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, to uznać należy ujawniony dochód, który stanowi źródło utrzymania...

II SA/Wa 1099/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

z siostrą. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci udziału we współwłasności domu z działką o powierzchni ok. [...] m2, nieruchomość rolną o powierzchni [...] m2...
siostrami. Skarżący zaznaczył, że pozostaje na utrzymaniu siostry, która uzyskuje dochód w wysokości [...] zł z tytułu emerytury. Wnioskodawca ujawnił, że ponosi wydatki...

II SA/Wa 59/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

. Przy ujawnionych dochodach, które stanowią jedyne źródło utrzymania rodziny w sposób oczywisty nie byłaby ona w stanie samodzielnie i bez uszczerbku dla utrzymania...
w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym. Wskazać należy, że dokumentacja zgromadzona w aktach sprawy potwierdza dane ujawnione w urzędowym formularzu...

II SA/Wa 711/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

. Przy ujawnionych dochodach, które stanowią jedyne źródło jego utrzymania w sposób oczywisty nie byłby w stanie samodzielnie i bez uszczerbku dla utrzymania swojego opłacić kosztów...
w gospodarstwie domowym i utrzymuje się z zasiłku rentowego w wysokości [...] euro. Wnioskodawca ujawnił, że nie posiada żadnego majątku, wskazał, że nie ma możliwości...

II SA/Wa 888/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

, [...] zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie [...] zł, oraz dodatek do zasiłku rodzinnego w kwocie [...] zł. Wnioskodawca nie ujawnił, aby posiadał...
i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym. Wskazać należy, że dokumentacja zgromadzona w aktach sprawy potwierdza dane ujawnione w urzędowym...

II SA/Wa 304/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

obejmującym ustanowienie adwokata. Skoro źródłem dochodu jego i żony jest wyłącznie ujawniona emerytura, to uznać należy ujawniony dochód nie pozwala w sposób oczywisty...
w gospodarstwie domowym z żoną. Oświadczył, że pozostaje w trudnej sytuacji finansowej, gdyż jedynym źródłem dochodu rodziny jest emerytura jego małżonki w wysokości...

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Przy wykazanym bardzo niewielkim dochodzie, który stanowi źródło utrzymania...

II SA/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Skoro źródłem dochodu rodziny są wyłącznie ujawnione świadczenia, to uznać należy...
oraz z zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego jej synowi w kwocie [...] zł. Wnioskodawczyni ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2...
1   Następne >   +2   +5   7