Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Kr 1009/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-10

przez organ podatkowy przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także potwierdzenia, że zgromadzony przez skarżącą...
następujące pytania:, 1. Czy środki pieniężne na pokrycie jej wydatków na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75...

I SA/Lu 176/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-17

postępowanie kontrolne w zakresie źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2004-2006. Postępowanie...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach, gdyż w tym postępowaniu, prowadzonym w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody opodatkowane...

III SA/Wa 2066/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-24

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Nigdy nie została wydana/doręczona decyzja ustalająca zobowiązanie spadkodawcy w zryczałtowanym podatku...
dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W związku z tak przedstawionym...

II FSK 347/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Nigdy nie została wydana/doręczona decyzja ustalająca...
zobowiązanie spadkodawcy w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

poza granicami RP mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku?, Uzupełniając wniosek w dniu 3 maja 2013 r. wnioskodawca przeredagował pytanie do brzmienia...
: czy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki poza granicami RP w sposób niebudzący wątpliwości mogą stanowić ujawnione i legalne źródło pochodzenia majątku? Nadto wskazał...

I SA/Po 353/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Przepisy prawa przewidują zarówno metody szacowania podstaw...
opodatkowania, jak i skutki podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Jednakże ustalenie metody szacowania dochodu, uznanie...

I SA/Po 457/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-03

warunków dla uzyskania zwolnienia podmiotowego, brak jest szczególnych procedur (np. procedury szacowania dochodu, opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł...
dochodach i stanie oszczędności wnioskodawca poniesie określone wydatki, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Po 355/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

w zakresie warunków dla uzyskania zwolnienia podmiotowego, brak jest szczególnych procedur (np. procedury szacowania dochodu, opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł...
i stanie oszczędności wnioskodawca poniesie określone wydatki, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Po 801/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-19

, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Organ podkreślił, że otrzymanie...
określonych w art. 12 -14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie zostało zdefiniowane w przepisach...

III SA/Wa 1872/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie...
, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Rację...
1   Następne >   +2   +5   +10   100