Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 486/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

wydatków, nie przedłożyli zaświadczenia o osiąganych dochodach, nie wykazali też wskazywanego we wniosku faktu zadłużenia oraz nie ujawnili źródła z którego czerpią środki...

II SA/Kr 149/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-07

pomiarów emisji hałasu co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu w protokole kontroli WIOŚ w 2012r., z równoczesnym powiadomieniem stron o dokonaniu kontroli. Dopiero...
samochodów z kontenerem oraz z urządzeniem do ładowani złomu typu HDS., Aktualne pomiary emisji hałasu powinny mieć miejsce co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu...

II SA/Gd 678/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-07

pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych oraz oszczędności oraz ujawnienia źródeł utrzymania członków swoich rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym mieszkaniu...
on wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem utrzymania małżonków jest emerytura wnioskodawcy w kwocie 1 468,75 zł netto. Małżonkowie mieszkają razem z synem i córką...

II OSK 2474/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

jest przeprowadzenie aktualnych pomiarów emisji hałasu co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu w protokole kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...
, zaś główne źródło hałasu w postaci urządzenia HDS do załadunku złomu na wyposażeniu samochodu ciężarowego odbiorcy również się nie zmieniło, co uzasadnia wniosek...

II SA/Wr 22/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-11

, o ile byłyby wymagane. Skarżący odmówili ujawnienia źródła pochodzenia i osoby dostawcy odpadów, co dla ich ewentualnej odpowiedzialności nie miało znaczenia (por...

II SA/Lu 449/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-13

koparkoładowarka. W ocenie Sądu powyższe badania nie były zatem miarodajne, albowiem pomiary emisji hałasu powinny zostać wykonane co do wszystkich ujawnionych źródeł hałasu w oparciu...
emitujące hałas, znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej w rozumieniu art. 113 ust. 2 p.o.ś. oraz czy hałas emitowany przez to źródło przekracza dopuszczalne...

IV SA/Wa 1847/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

, które wyłącznie firmują obrót paliwami z nieujawnionych źródeł pochodzenia. Skarżąca wiedzę w tym zakresie jako profesjonalista powinna była posiadać i jednocześnie tak układać...
każdej sprawy (i nie mająca swojego źródła w tak brzmiącym przepisie), bowiem nieuprawnionym byłoby abstrahowanie od następujących okoliczności:, - po pierwsze skarżąca...

II SA/Lu 831/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-16

hałasu w porze nocnej oraz ujawnionych źródeł imisji hałasu w toku niniejszego postępowania (warsztat naprawczy), które nie były przedmiotem pomiarów WIOŚ. Dowód z pomiaru...
jak i działki wnoszących skargę wykazały relatywnie wysoki poziom stężenia węglowodanów ropopochodnych na posesji kontrolowanego, ale pochodzą one z innego źródła niż mycie...

IV SA/Wa 1688/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-08

odpadów. Zgromadzony materiał pochodzi ze źródeł pozyskanych przez firmę. [Przedstawiciel właściciela działki] nie chce ujawnić źródeł ze względu na tajemnicę handlową...
zostały przezeń nabyte od podmiotu lub podmiotów trzecich, ujawnienia danych których odmówił ze względu na 'tajemnicę handlową', a następnie nawiezione na teren...

II SA/Kr 1601/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-11

gminy S. teren ten nie jest oznaczony jako osuwiskowy. Przeprowadzone wizje w terenie ujawniły natomiast, że wnioskodawca na skutek swoich działań w istotny sposób sam...
wizje w terenie ujawniły, że właściciel na skutek swoich działań w istotny sposób sam przyczynia się do erozji stoku, co ma związek z odprowadzaniem wód opadowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   95