Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

w oparciu o art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a., Uzasadniając obecnie zaskarżoną decyzję KRUS wyjaśnił, że w prowadzonym postępowaniu nie ujawniono wystąpienia zdarzeń losowych...
obszarowe w kwocie [...] zł rocznie. Faktu pobierania dopłat skarżąca nie ujawniła składając oświadczenie o stanie majątkowym we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

terminu - bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości (art. 204 ust. 9). Możliwość wyznaczenia powszechnemu towarzystwu emerytalnemu terminu do usunięcia nieprawidłowości...
przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź, w składce przekazywanej do funduszu, przed przeliczeniem...

VI SA/Wa 1773/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

może być nałożona po bezskutecznym upływie okresu wyznaczonego do ich usunięcia (art. 204 ust. 8) albo niezależnie od wyznaczenia takiego terminu - bezpośrednio po ujawnieniu...
oraz o koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź w składce przekazywanej do funduszu...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

- bezpośrednio po ujawnieniu nieprawidłowości (art. 204 ust. 9). Możliwość wyznaczenia powszechnemu towarzystwu emerytalnemu terminu do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych...
oraz o koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo. Druga grupa kosztów bezpośrednio obciąża członka funduszu i ma źródło finansowania bądź w składce przekazywanej...