Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 3146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu ' (zapis w Karcie zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] kwietnia 2016 r., punkt III. 13). Ponadto...

II SA/Wa 3665/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu')., Zdaniem...
lub nieujawnionych źródeł. Szef KAS zauważył ponadto, że zakres czynności każdego funkcjonariusza celnego, niezależnie od przypisanych w karcie obowiązków, mógł być szerszy...

II SA/Wa 2965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

II SA/Ol 672/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-18

i rodziny., Wskazano, że we wniosku z dnia 30 lipca 2012 r. wnioskodawca po raz kolejny nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych, z posiadaniem wykazanych nieruchomości., We wniosku z dnia 30 lipca 2012 r...

II SA/Wa 3313/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu'),, - od [...] marca 2017 r. do [...] czerwca 2017 r. - służba...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

II SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

osobom w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu', co bezpośrednio wynika z zapisów cz. III pkt 12 karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] sierpnia 2013 r...

II SA/Wa 3384/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

III SA/Kr 552/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-25

otrzymywany przez siebie zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 565 zł netto. Wbrew pouczeniu zawartym w rubryce 10 formularza PPF skarżący nie ujawnił źródła ani wysokości dochodów...
że jest to jedyne źródło jego utrzymania. Powiada, że suma zebranych oszczędności pochodzi z dotychczas wykonywanych prac., Mając na uwadze powyższe zważyć należało...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

jakichkolwiek zasobów pieniężnych oraz dochodów, nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym tych związanych z posiadaniem...
, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości (...) nie czerpie zarobków...

II SA/Ol 709/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

ceny rynkowe mieszkań, nie sposób też przyjąć, iż w pełni ujawnił źródło sfinansowania tego wydatku, skoro, zgodnie z przedłożonymi historiami rachunku bankowego w dniu...
pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem jego finansowego utrzymania...
1   Następne >   +2   +5   +10   59