Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 1271/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

X, w przypadku których organ podatkowy stwierdził brak podstaw do uznania, że paliwo pochodzi z nieujawnionego źródła., W odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej...
wnioskowanych przez odwołującego dowodów. Odwołujący nie odmówił ujawnienia źródła pochodzenia oleju napędowego, wskazując źródło faktycznie istniejące i aktywne...

III SA/Łd 927/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-27

z niewiadomego źródła (tj. nieujawnionego przez podatnika i nieustalonego przez organ), udokumentowanego fakturami firmy B Sp. z o.o., który został wprowadzony do obrotu...
o zebrany materiał dowodowy, że skarżący nabywał wyroby z nieujawnionego źródła, od którego na wcześniejszym etapie nie została zapłacona opłata paliwowa i podatek akcyzowy...

III SA/Łd 926/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-27

od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nabyć oleju napędowego z niewiadomego źródła (tj. nieujawnionego przez podatnika i nieustalonego przez organ), udokumentowanego...
o zebrany materiał dowodowy, że A. Z. nabywał wyroby z nieujawnionego źródła, od którego na wcześniejszym etapie nie została zapłacona opłata paliwowa i podatek akcyzowy., 2...

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

-Usługowe 'S. ' Ł. S. z siedzibą w P., ul. [...], w ramach której nabywał olej napędowy pochodzący z nieznanego i nieujawnionego źródła, którego zakup potwierdzać miały...
do grudnia 2011r., skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Stronę opłaty paliwowej od nabytego oleju napędowego w ilości 188.480 litrów pochodzącego z nieujawnionego źródła...

III SA/Gl 146/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

je posiadający odmawia ujawnienia źródła pochodzenia tych wyrobów lub wskazuje źródło nieistniejące. Przepis ten ma stanowić skuteczny instrument walki z podmiotami typu słup...
, czy doszło do powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku akcyzowego. Stało się tak również dlatego, że tego rodzaju dokument nie jest źródłem prawa powszechnie...

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

w postępowaniu akcyzowym. Przeprowadzone postępowanie i materiał dowodowy zebrany w sprawie dowodzi, że Podatnik nabywał wyrób akcyzowy pochodzący z nieujawnionego źródła...
nie trafiał jednak do odbiorców zagranicznych, a przywożony był bezpośrednio do Polski, m.in. trzy transporty oleju smarowego trafiły do Podatnika. Ujawniono też, że w przypadku...

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

roku z tytułu posiadania/sprzedaży [...] litrów oleju napędowego pochodzącego z nieujawnionego źródła. Pierwotnie wydane decyzje nie odnosiły się do podatku akcyzowego...
oskarżenia o to, że w czasie bliżej nieokreślonym ale przed [...] grudnia 2004 r. uchylając się od opodatkowania nie ujawnił właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu...

III SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

w obrocie wyroby akcyzowe niewiadomego i nielegalnego pochodzenia, a podmiot je posiadający odmawia ujawnienia źródła pochodzenia tych wyrobów lub wskazuje źródło...
nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i jako taki nie tylko nie może być podstawą prawną dla rozstrzygnięć administracji...

III SA/Po 1112/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-09

A., gdyż powinien był chociażby przypuszczać, iż nabywał towar z nieujawnionego źródła, a otrzymywane faktury jedynie firmowały ten obrót. Faktem powszechnie znanym...
rzeczywistego przebiegu transakcji i zostały wystawione jedynie w celu uprawdopodobnienia legalnego źródła pochodzenia paliwa, od którego nie została zapłacona akcyza...

III SA/Gl 128/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-02

. Na tej podstawie przyjęto, że strona olej napędowy wykazany na fakturach VAT wystawionych przez 'B' sp. z o.o. nabyła z nieujawnionego źródła. W trakcie prowadzonego...
. bowiem z poczynionych ustaleń wynikało, że nie można określić źródła pochodzenia 46.000 litrów oleju napędowego kupionego przez D. W. i potwierdzić czy została zapłacona...
1   Następne >   +2   +5   10