Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Rz 2/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-07

dodatkowe i nieujawnione źródła dochodów. Wypada zaznaczyć, iż potrzeby remontu działki stanowią tło niniejszej sprawy sądowoadministracyjnej, co uwiarygodnia przypuszczenie...
stanowią kwotę ok. 2000 zł. J. D. nie wskazał i nie udokumentował wiarygodnych źródeł pokrycia wszystkich kosztów życia trzyosobowej rodziny. Nie można pominąć, iż zestawienie...

III SA/Kr 1158/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-12

wzbraniał się przed ujawnieniem źródła i wysokości dochodów małżonki oraz jej majątku poprzestając na wykrętnym akcentowaniu rzekomego pozostawania małżonków na odrębnym...
, które oznacza 1. «udowodnić, przedstawić coś w sposób przekonywający; pokazać, unaocznić» (...) 2. «dać czemuś wyraz; przejawić, pokazać, uzewnętrznić» (...) 3. «ujawnić...

IV SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

., Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r. referendarz sądowy WSA w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy stwierdzając m. in., że skarżący:, 1) nie ujawnił źródeł swoich...
otrzymania wezwania, przez przedstawienie:, 1) z jakich środków finansowych czerpie środki na bieżące utrzymanie, skoro we wniosku o prawo pomocy nie podał żadnych źródeł...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-27

. - 2500 i 1000 zł, 2, 11 i 12 lutego 2015 r. - 3000, 1700 i 2100 zł, co do których nie ujawniono źródła ich finansowania, tak samo jak, w stosunku do wpłat na rachunek...
spowodowaną brakiem dochodów, związane jest to przede wszystkim z brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia, jakie jest aktualne źródło utrzymania jego i członków...

II SA/Rz 77/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-18

, że wnioskodawca i jego żona posiada dodatkowe i nieujawnione źródła dochodu. Po pokryciu tych kwot rodzinie pozostałaby kwota tak niewielka, że nie pozwalałaby utrzymać minimalne...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-04

się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego., Skarżący w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-13

kosztów sądowych, świadomie uchyla się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego., Skarżący w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł pozyskiwania środków...

I OZ 377/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

, jak również, czy tak jak twierdzi, nie otrzymała środków z dopłat bezpośrednich lub innych nieujawnionych źródeł. Nie wykazała również, jakie w okresie przed złożeniem wniosku ponosiła wydatki...
zaś również część spośród nieujawnionych dotąd gruntów może stanowić źródło jego dochodu. Skarżący nie wykazał też, że grunty przez niego dzierżawione innej osobie nie przynoszą...

III SA/Kr 156/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-07

ponosić wykazane stałe miesięczne obciążania na poziomie ok. 6735 zł? Jeśli mają jakieś dodatkowe dochody ujawnienie ich źródła i wysokości,, • przedstawienie pokwitowań rat...

III SA/Kr 155/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-07

ok. 5500 zł wnioskodawcy są w stanie ponosić wykazane stałe miesięczne obciążania na poziomie ok. 6735 zł? Jeśli mają jakieś dodatkowe dochody ujawnienie ich źródła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100