Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 1810/22 - Wyrok NSA z 2023-09-28

w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem I instancji...
). Komentowany przepis nie ma natomiast zastosowania do ewentualnych innych świadczeń wspólnika na rzecz spółki. Źródłem obowiązku świadczenia przez wspólnika spółki z o.o....