Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 547/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

z największych. Ujawnienie takich danych, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut narażenia przedsiębiorcy na ujawnienia jego tajemnicy i związaną...
ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnia również zarzutu naruszenia...

II GSK 1645/17 - Wyrok NSA z 2017-06-29

jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Sąd I instancji podkreślił, że Prezes...
jawności postępowania, umożliwiając postanowieniem ograniczenie pozostałym stronom prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie go skutkowałoby ujawnieniem...

II GSK 546/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

ujawnienia informacji zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła...
ust. 1 P.t. może w drodze postanowienia ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem...

VI SA/Wa 2023/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Pamiętać przy tym należy, że przy budowie modelu operatora...
pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych...

VI SA/Wa 412/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

związanego z rynkiem telekomunikacyjnym i to jednego z największych. Ujawnienie takich danych, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut...
wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane...

VI SA/Wa 413/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut narażenia przedsiębiorcy na ujawnienia jego tajemnicy i związaną z tym potencjalną szkodę. Znajomość...
, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane przez Prezesa UKE do zasilenia...

VI SA/Wa 1397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

), która nie została ujawniona w wersji jawnej tego pisma T. z dnia [...] stycznia 2013 r., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Pismem z dnia [...] stycznia 2012 r...
, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, lub innych...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej 'Uzasadnienia wysokości kosztów...
[...] maja 2015 r. nr [...] oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej...

VI SA/Wa 2882/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Przepis art. 207 ust. 1 Pt. stanowi...
przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...

VI SA/Wa 2633/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Przepis art. 207 ust. 1 Pt. stanowi zatem wyjątek od zasady jawności postępowania...
przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   21