Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SPP/Go 57/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-05

. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu od skargi. E.J. złożył skargę na wymienioną w sentencji niniejszego orzeczenia...

I SPP/Go 12/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-09

nieujawnionych źródeł dochodu, podczas gdy brak było w zaskarżonym postanowieniu jednoznacznego wskazania, jakie są to aktualnie istniejące, rzekomo nieujawnione źródła;, 2. błąd...
wydatków skarżącego znacznie przekracza ujawniony przez niego dochód. Trafnie zatem Referendarz uznał, iż można domniemywać, że skarżący posiada inne nieujawnione źródła...

II SO/Ol 39/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie...
ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...

I SPP/Go 109/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-14

z dnia [...] czerwca 2020 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SPP/Go 15/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-11

w ujawnionych źródłach postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu od skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 12 listopada 2020 r. sygn. akt I SA/Go 297/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem...

II SO/Ol 39/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-04

przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie, i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r., sygn...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości., Na podstawie art. 165 p.p.s.a....

I SPP/Go 55/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-11

fizycznych za 2019 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy...
rzeczy. Jedynym źródłem dochodu skarżącej jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.800 zł miesięcznie, które w całości przeznacza na czynsz, media, koszty leczenia...

I SPP/Go 114/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-23

zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych wraz...
Administracji Skarbowej., Do skargi załączyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych., W jego uzasadnieniu podniosła m.in., że ma 87 lat. Jej jedynym źródłem utrzymania...

I SPP/Go 86/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-02

2.000 zł tytułem 'zadatek - yorkshire terier' i w kwocie 500 zł tytułem 'zaliczka - piesek chihuahua'. Nieujawnienie tego źródła dochodów, jak i nieprzedłożenie...
. w wysokości 900 zł (ostatnia już w trakcie zainicjowanego postępowania sądowoadministracyjnego), co też sugeruje posiadanie przez skarżącego nieujawnionego źródła dochodu...

II SO/Ol 28/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-22

, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, wnioskodawca faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
1   Następne >   +2   +5   +10   37