Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 17/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-07

nieujawnionych., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni wskazała, że jej jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne w kwocie 1.664,89...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów ze źródeł...

I SO/Łd 8/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-07

, że wnioskodawca wspólnie z żoną oraz małoletnim synem prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania są ich wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości ok. 2.000 zł netto...
jest z oszczędności z lat minionych, których kwoty nie ujawnił. W odpowiedzi na wezwanie do wskazania i udokumentowania kwoty posiadanych oszczędności wnioskodawca oświadczył, iż raty...

I SO/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-26

gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania są ich wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości ok. 2.000 zł netto. Wnioskodawca jest właścicielem zakupionego na kredyt...
mieszkaniowego wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami, która zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy pokrywana jest z oszczędności z lat minionych, których kwoty nie ujawnił., Referendarz...

I SO/Łd 8/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-30

prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania są ich wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości ok. 2.000 zł netto. Wnioskodawca jest właścicielem zakupionego...
rata spłacanego przez rodzinę kredytu mieszkaniowego wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami pokrywana jest z oszczędności z lat minionych, których kwoty nie ujawnił...

I SO/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-16

gospodarstwo domowe, którego źródłem utrzymania są ich wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości ok. 2.000 zł netto. Wnioskodawca jest właścicielem zakupionego na kredyt...
z obowiązkowymi ubezpieczeniami, która zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy pokrywana jest z oszczędności z lat minionych, których kwoty wnioskodawca nie ujawnił...

III SO/Łd 9/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-31

Staroście [...] Wschodniemu grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia 25 marca 2014r. o ujawnienie punktu osnowy geodezyjnej...
za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia 25 marca 2014r. o ujawnienie punktu osnowy geodezyjnej., Skarżący złożył również wniosek...

III SO/Łd 9/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-18

[...] za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia 25 marca 2014 r. o ujawnienie punktu osnowy geodezyjnej postanawia 1) przyznać...
do Sądu skargi na bezczynność w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia 25 marca 2014 r. o ujawnienie punktu osnowy geodezyjnej. Strona sformułowała wniosek o przyznanie...

I SO/Łd 1/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-06

we wniosku okazało się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych, referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia źródła...
, że zobowiązania kredytowe wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami pokrywana z oszczędności z lat minionych, których kwoty nie ujawnił oraz z pożyczki w wysokości 25.000 zł, którą...