Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ol 15/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-20

, że jest osobą ubogą, która nie posiada zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów (gospodarstwo przynosi straty), skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania...
, który od co najmniej roku jest nieopłacalny. Stwierdził, że prowadzone gospodarstwo rolne stanowi jedyne źródło dochodów jego rodziny. Podniósł, że posiada kredyt obrotowy (w kwocie...

II SA/Kr 897/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-06

rodziny i posiada inne nieujawnione źródło dochodu., Mimo wezwania skarżący nie wykazał czy posiada konto bankowe, czy też nie. Brak jest w przypadku jego posiadania...
historii rachunku, o dołączenie której również był wzywany. Ujawniłaby ona przepływ środków pieniężnych na koncie skarżącego i w ten sposób mogłaby rozwiać wszelkie wątpliwości...

II SA/Po 541/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-12

ubezpieczeniowe, aby zapewnić jej środki na leczenie. Wyjaśniono wreszcie, że brak jest przesłanek do uznania, aby uczestniczka postępowania dysponowała nieujawnionymi źródłami...
z (...) listopada 2014 r. złożonym w Biurze Podawczym Sądu oraz przesłanym drogą elektroniczną, uczestniczka powtórzyła, że jedynym źródłem dochodów stałych, jak i dorywczych...

II OZ 715/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-24

jest przesłanek do uznania, aby uczestniczka postępowania dysponowała nieujawnionymi źródłami dochodu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zaskarżonym postanowieniem...
drogą elektroniczną, uczestniczka powtórzyła, że jedynym źródłem dochodów stałych, jak i dorywczych jest jej emerytura w wysokości 1.790 zł. Uczestniczka nadto ponosi...

II SA/Op 51/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-24

objęto tylko te świnie, które były karmione paszą zawierającą niedozwolone białko pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła...
nr [...] oraz nr [...] z dnia 23 września 2013 r. W sprawozdaniu z tego ostatniego badania ujawniono, że poddane analizie 3 preparaty osadu oraz 1 preparat surowca wykazał średnio na oznaczenie...

II SA/Op 52/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

pochodzenia, gdyż właściciel nie ujawnił źródła, nie przedstawił żadnych dokumentów odnośnie pochodzenia niedozwolonego białka pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym organ...
administracyjnych, źródła prawa, przepisy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozporządzeń unijnych. Wskazał też na cel i zasady postępowania odwoławczego, powołując...

II SA/Wr 578/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-06

zabudowania zlokalizowane na działce nr [...]. W dziale zaś drugim względem skarżącej zostało ujawnione prawo własności, którego źródłem jest wyłącznie umowa darowizny...
nr [...] wnioskodawczyni została ujawniona jako właścicielka budynku, która tytuł prawny własności nabyła na podstawie ww. umowy darowizny zabudowań, zawartej w formie...

II SA/Rz 473/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-04

, aby był to adres różnych osób., Wnioskodawcy nie ujawnili wszystkich źródeł osiąganego dochodu, w tym rozmiaru prowadzonych działalności gospodarczych. Nie mogli...
przy tym kwestionować zakresu podlegających ujawnieniu na żądanie Sądu informacji, ponieważ wystosowane do nich wezwanie znajdowało oparcie w przepisie art. 255 Ppsa. Wskazane...

II SA/Kr 264/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

żony skarżącego nie jest zgodne z prawdą. Analiza przedstawionych dokumentów w tym wyciągów bankowych jednoznacznie wskazują, iż skarżący nie ujawnił wszystkich źródeł...
r. - 3.600 zł. Oznacza to, iż obroty na koncie formowym skarżącego w miesiącu czerwcu wyniosły 5.900 zł. Jak to się ma do zawieszenia działalności oraz źródła...

II SA/Lu 463/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-18

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w nie praw. Odnośnie zapytania 'kto i kiedy przesłał organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków akt...
[...] stwierdził ostateczność decyzji. Organ podniósł, iż o ostateczności decyzji uwłaszczeniowej nie może świadczyć fakt ujawnienia nabycia własności w ewidencji gruntów...
1   Następne >   +2   +5   +10   34