Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 524/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-26

, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Ponadto...

II SA/Ol 524/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-06-21

ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie jego konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości (...) nie czerpie...

IV SA/Po 419/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-10

dokumentów obrazujących jego sytuację finansową oraz nie ujawnił źródeł utrzymania (w tym ewentualnie dochodu z prac dorywczych, pomocy osób trzecich czy też pomocy...
wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo, jest bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w K. i nie ma żadnego dochodu Opisując stan majątkowy wnioskodawca ujawnił...

III SA/Lu 521/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie i ich wysokości, jak również rodzaju i wysokości stałych miesięcznych wydatków, strona skarżąca...
bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków strony ponoszonych na utrzymanie. Wobec wykazania przez stronę, iż nie posiada majątku...

III SA/Lu 525/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

będą to koszty ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika)., Nie wykonując wezwania z dnia 14 listopada 2007r. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie...
możliwości poniesienia kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, brak bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków...

III SA/Lu 522/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

będą to koszty ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika)., Nie wykonując wezwania z dnia 14 listopada 2007r. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie...
możliwości poniesienia kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, brak bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków...

III SA/Lu 519/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

z dnia 14 listopada 2007r. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie i ich wysokości, jak również rodzaju i wysokości stałych miesięcznych...
, brak bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków strony ponoszonych na utrzymanie. Wobec wykazania przez stronę...

III SA/Lu 524/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

wezwania z dnia 14 listopada 2007r. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie i ich wysokości, jak również rodzaju i wysokości stałych...
profesjonalnego pełnomocnika, brak bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków strony ponoszonych na utrzymanie. Wobec wykazania...

III SA/Lu 520/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie i ich wysokości, jak również rodzaju i wysokości stałych miesięcznych wydatków, strona skarżąca...
bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków strony ponoszonych na utrzymanie. Wobec wykazania przez stronę, iż nie posiada majątku...

III SA/Lu 518/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-14

. w zakresie ujawnienia źródeł, z których pochodzą środki na utrzymanie i ich wysokości, jak również rodzaju i wysokości stałych miesięcznych wydatków, strona skarżąca...
bowiem było danych odnośnie źródeł utrzymania strony oraz rodzaju, i wysokości wydatków strony ponoszonych na utrzymanie. Wobec wykazania przez stronę, iż nie posiada majątku...
1   Następne >   +2   +5   +10   21