Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II GSK 55/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

. Przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego był bowiem art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w myśl...
którego, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane, właściwy...

II GSK 54/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

był bowiem przepis art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w myśl którego, w przypadku stwierdzenia...
ubezpieczenia, a dopiero następnie uzasadnić wysokość kary pieniężnej, adekwatnej do stopnia i skutków stwierdzonego naruszenia prawa. Naczelny Sąd Administracyjny...

II GSK 53/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

do sytuacji jaka ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego był bowiem przepis art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
działalność z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych umów ubezpieczenia lub planu działalności lub nie udziela informacji lub wyjaśnień, organ nadzoru może, w drodze...