Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 484/20 - Wyrok NSA z 2020-08-06

65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, należy liczyć zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek...
organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, 3. oddalił skargę w pozostałym zakresie,, 4. zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 597 zł tytułem zwrotu...

I OSK 208/20 - Wyrok NSA z 2020-06-23

1012/07 (wyrok dostępny pod adresem - orzeczenia.nsa.gov.pl): 'Termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, należy liczyć zgodnie z art. 61 § 3 kpa...
w zakresie rozpatrzenia wniosku spółki z [...] maja 2019 r.; II. stwierdził, że bezczynność Wojewody nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddalił skargę...

IV SA/Wr 35/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

na niej budynkiem, z którego można skutecznie dochodzić należności. Jeśli się ujmie przedmiotową nieruchomość w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego, to oczywistym...
2012/2013. K. K. zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy we L. Ś. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (wyrejestrowany 1 lutego 2012 r. - wniosek...

III SA/Łd 437/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-30

prawo używania tytułu technik budowlany o specjalności budownictwo ogólne. Ponadto skarżący posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone przedłożonymi...
w 1979 r. ukończył technikum budowlane uzyskując prawo używania tytułu - technik budowlany. Z akt administracyjnych wynika, iż pracował w wyuczonym zawodzie jako majster...

II SA/Bd 896/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

przyznania pomocy państwa w spłacie kredytu udzielonego na zakup działki budowlanej. Podstawą prawną decyzji Prezydenta Miasta B. (dalej: 'Prezydent') był art. 9 ust. 1 pkt 14 lit...
pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego udzielonego na zakup działki budowlanej przy ul. [...] w B. Środki na zakup powyższej działki pochodziły z kredytu...

IV SA/Wr 386/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

, nie został równocześnie wyznaczony nowy likwidator, do czego zobowiązuje prawo spółdzielcze. Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w likwidacji w dalszym ciągu jest wpisana...
dokumentów ustalono, że w okresie od dnia 18 lipca 1983r. do dnia 31 stycznia 2006r. był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych - w likwidacji, W., ul...

II SA 804/02 - Wyrok NSA z 2002-11-25

handlowego pozyskującego zlecenia na roboty budowlane z proponowanym wynagrodzeniem 10 procent od wartości zlecenia. Aktualne zezwolenie obejmuje okres od 24 września 2001 r...
skarżący wskazał, że w związku z ciężką sytuacją na rynku robót budowlanych potrzebuje usług agenta Yuria M. - przez okres korzystania z jego usług otrzymywał zlecenia...

II SA/Rz 10/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-18

Remontowo-Budowlanym w H. nie odpowiada wymogom prawa, m. in. § 2 ust. 2 rozporządzenia z 1983 r. W. W. wystawił je w 2005 r. bez posiadanej dokumentacji i opatrzył pieczęcią...
utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] o odmowie przyznania S. M. prawa do zasiłku przedemerytalnego., W podstawie prawnej organ wskazał art...

SA/Sz 132/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-11

[...] zł (d[...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. 6 2, UZASADNIENIE, R. Z. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu [...] jako osoba [...] z prawem...
jej zasiłku [...]. Starosta [...] decyzją z dnia [...]r. Nr [...] odmówił przyznania stronie prawa do zasiłku [...], na podstawie art 37j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r...

II SA/Bd 782/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-04

10, art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8 i art. 273 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm...
3500 m˛ robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   18