Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 810/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-05

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 5 maja 2015 r. złożył wniosek przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

I OZ 1029/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie...
rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 20 marca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

I OZ 1030/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1031/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1032/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. z dnia [...] stycznia...
2014 r. o numerach od [...] do [...] postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 5 maja 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

I OZ 1067/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną...

I OZ 1096/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2010 r. dotyczącego J. S. postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 15 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa...

I OZ 1095/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną...

I OZ 1133/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał, że prowadzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   75